Handelingen

Kwadendamme, Johan Frisostraat 5 - Bonifacius

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Bonifacius
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Zeeland
Gemeente: Borsele
Plaats: Kwadendamme
Adres: Johan Frisostraat 5
Postcode: 4434AC
Inventarisatienummer: 06588
Jaar ingebruikname: 1902
Architect: P.J. van Genk
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Rijksmonument 9999


Geschiedenis

Plattegrond. Bron: Kerken in het Bisdom Breda, Auteur: Ton van Nijnatten. Uitgeverij: Buijten en Schipperheijn B.V. juni 2004.

Rijk gedetailleerde neogotische kerk met toren.

De kerk is gebouwd in een neogotische stijl die kenmerkend is voor Van Genk, maar is voorzien van gebrandschilderde ramen in neoromaanse stijl. De houten beelden, de preekstoel en het altaar zijn afkomstig van atelier J.W. Ramakers en Zonen te Geleen. Op 4 december 1919 werd de kerktoren ernstig beschadigd door een windhoos, welke de spits van de toren vernielde. Deze stortte vervolgens neer op de naastgelegen pastorie.

Het orgel

Het orgel is gebouwd door B. Pels & Zn. in 1909. In 1939 voerde firma P.C. Bik een revisie uit.

Monumentomschrijving Rijksdienst

R.K. Kerk van de H. Bonifatius. Eenbeukige neogotische kruiskerk met westtoren, gebouwd in 1902 door P.J. van Genk. Het brede schip en dwarsschip worden overkluisd door houten tongewelven met steekkappen. Lager een smallere, met zeven zijden van een onregelmatige veelhoek gesloten apsis. Slanke toren in de as van het schip, geflankeerd aan de zuidzijde door een traptoren en gedekt door een naaldspits. Eenvoudige, op de vroege gotiek geinspireerde, driedelige bakstenen traceringen in de vensters. Oorspronkelijke polychromie, beglazing en meubilering grotendeels bewaard. Mechanisch torenuurwerk, circa 1880, thans buiten gebruik gesteld.

Gebouwomschrijving SKKN

Vanouds woonden in Kwadendamme en omgeving veel katholieken. De vroegere kerk van Kwadendamme werd door Van der Aa omschreven als "een klein gebouw, met een net vierkant torentje en is van een orgel voorzien". Deze kerk werd ingewijd op 22 oktober 1801. Op 29 september 1902 werd de huidige kerk met toren ingewijd. Het gebouw werd ontworpen door architect P.J. van Genk. Over het huidige interieur zegt Van Don: "de oorspronkelijke beglazing, meubilering en inwendige polychromie [zijn] grotendeels bewaard gebleven." Overigens moet voor wat betreft het beeldwerk en meubilair worden aangemerkt dat dit zeker ten dele afkomstig kan zijn van de beeldhouwer J.A. van Genk, broer van de architect, die bij veel van zijn projecten werd ingeschakeld, zodat het beeldhouwwerk hier tentatief merendeels aan Jozef van Genk zal worden toegeschreven.

De beelden zijn geleverd in 1905 door atelier J.W. Ramakers en Zonen Beeldhouwers te Geleen. Ook leverde dit atelier het hoofdaltaar. Deze stamt uit de bouwperiode. Maar ook de preekstoel (1906) en de Piëta (1907) kwamen van de beeldhouwer uit Geleen.

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur