Handelingen

Leeuwarden, Droevendal 9 - Galileakapel

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Galileakapel
Genootschap: Christengemeenschap
Provincie: Friesland
Gemeente: Leeuwarden
Plaats: Leeuwarden
Adres: Droevendal 9
Postcode: 8911KK
Inventarisatienummer: 09201 09212 09236
Jaar ingebruikname: 1850
Architect:
Huidige bestemming: kerk
Monument status: na te gaan

Geschiedenis

Dit gebouw staat verscholen op een binnenterrein tussen de Oosterkade en de Tweebaksmarkt, buiten het zicht van de openbare weg. In 1850 heeft de hervormde gemeente dit eenvoudige kerkje laten bouwen voor het houden van ‘bijbellezingen voor behoeftigen’. In de volksmond werd dit kerkje daarom wel het Armenkerkje genoemd of ook wel het Schipperskerkje, omdat veel schippers van de Oosterkade naar deze kerk gingen.

Rond 1930 kwam het gebouw in handen van de Vereniging van Vrijzinnige Hervormden, die het gebruikte voor verenigingsactiviteiten. In de jaren 1960 en 1970 werden er weer regelmatig kerkdiensten gehouden, doordat het gebouw werd verhuurd aan verschillende genootschappen, zoals de Zevende-Dags Adventisten, de Oud Gereformeerde Gemeente en de Volle Evangelie Gemeente.

In de jaren 1980 dreigde het gebouw te worden gesloopt. Dankzij aankoop door de Christengemeenschap Leeuwarden is het gebouw gespaard gebleven. De Christengemeenschap heeft het gebouw helemaal gerenoveerd en in 1987 in gebruik genomen. De kerk kreeg toen de naam Galilea-kapel, genoemd naar het Galileeër-klooster dat in de middeleeuwen op deze plaats heeft gestaan.

Afbeeldingen