Handelingen

Leiderdorp, Hoofdstraat 19 - Dorpskerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Dorpskerk
Genootschap: PKN Protestantse gemeente Leiderdorp
Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: Leiderdorp
Plaats: Leiderdorp
Adres: Hoofdstraat 19
Postcode: 2351AA
Inventarisatienummer: 02545
Jaar ingebruikname: 1622
Architect:
Huidige bestemming: protestantse kerk
Monument status: Rijksmonument 25693


Geschiedenis

Aardige historische dorpskerk met dakruiter.

De voorganger van deze kerk was de Sint Michaël of St. Pancratiuskerk, deze werd gebouwd rond 1200. In 1470 heeft in de kerker van de oude kerk de Engelse koning Eduard IV een nacht opgesloten gezeten. Tijdens het beleg van Leiden in 1573-1574 werd de kerk verwoest door de Spanjaarden. In 1620 werd op dezelfde plek de huidige kerk gebouwd. Het oorspronkelijke gebouw was rechthoekig met een hoog raam in de west- en de oostgevel. Dat hoge raam is nu alleen nog maar zichtbaar in de oostgevel, omdat in 1781 een orgel werd ingebouwd. Er werd een portaal gebouwd en op de zolder daarvan kwam de blaasbalg van het orgel te staan. In 1846 werd op het ingangsportaal een toren gebouwd en de dakruiter werd afgebroken. In 1965 is deze toren weer afgebroken, en de dakruiter werd weer opgebouwd, tijdens de grote restauratie die is uitgevoerd in de jaren 1965 – 1970. In het interieur vallen twee tegen de gevels staande banken op, beide uit het jaar 1687: de regeringsbank tegen de noordgevel en de luifelbank tegen de oostgevel. De oorspronkelijke kansel is tijdens de restauratie vervangen door een kansel met doophek uit de 17e eeuw, afkomstig uit de kerk van Opmeer in Noord-Holland. De verlichting in de kerk heeft achtereenvolgens bestaan uit kaarslicht, petroleumlampen, gaslampen en elektrische lampen. In de kerkvloer treft u grafzerken aan uit de 16e, 17e en 18e eeuw. De begraafplaats achter de kerk is als zodanig niet meer in gebruik. Naast de kerk staat een groot pand, het Trefpunt. Dit gebouw heeft tot 1946 als pastorie dienstgedaan. Nu is het een gebouw waarin kerkelijke en maatschappelijke activiteiten plaatsvinden.

(Bron: Website van de Protestantse Gemeente Leiderdorp; met enkele inhoudelijke aanvullingen en tekstuele correcties)

Tevens kliederkerk

Monumentomschrijving Rijksdienst

Nederlands Hervormde Kerk met middenschip en smalle zijbeuken, rechthoekig gebouw 1620. Inwendig inventaris. Orgel met Hoofdwerk en Bovenwerk, in 1781 gemaakt door J.J. Mitterreither. In 1972 gerestaureerd door de firma Gebr. Van Vulpen te Utrecht. Mechanisch smeedijzeren torenuurwerk, vermoedelijk 1620, voorzien van elektrische opwinding.

Orgel

Orgel met Hoofdwerk en Bovenwerk, in 1781 gemaakt door J.J. Mitterreither. In 1972 gerestaureerd door de fa Gebr. Van Vulpen te Utrecht.

In de media

  • Uit Reformatorisch Dagblad, 14 november 2016

De protestantse gemeente Leiderdorp sluit volgende week een periode van renoveren en verbouwen af. Zaterdag 19 november worden de Dorpskerk en bijgebouwen officieel in gebruik genomen. Afgelopen maanden is de kerk opgeknapt, vooral de naastgelegen voormalige pastorie is onder handen genomen. Al sinds 1951 is de vroegere predikantswoning in gebruik als zalencentrum voor de kerk onder de naam ’t Trefpunt. De oude pastorie is via een gang (de Doortocht) verbonden met de kerk. Deze gang is helemaal opnieuw opgebouwd. Verder zijn de ommuring en de bestrating rond de monumentale kerk vernieuwd.De Dorpskerk zal breder gebruikt worden, ook voor huwelijkssluitingen en recepties. De protestantse gemeente gebruikte tijdens de verbouwing en renovatie de Scheppingskerk in Leiderdorp als tijdelijk onderkomen. De Dorpskerk stamt uit 1620. Toen werd op de plaats van de oude kerk een nieuwe kerk in gebruik genomen. De oude kerk was bij het beleg van Leiden (1573-1574) verloren gegaan. De kerk was oorspronkelijk rechthoekig van vorm en werd later een aantal keren aangepast.

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur