Handelingen

Leidschendam, Delftsekade 7 - Dorpskerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Dorpskerk
Genootschap: PKN Protestantse gemeente Leidschendam
Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: Leidschendam-Voorburg
Plaats: Leidschendam
Adres: Delftsekade 7
Postcode: 2266AJ
Sonneveld-index: 00262
Jaar ingebruikname: 1653, 1696
Architect: 's-Gravesande, A. van; Roman, J.
Huidige bestemming: protestantse kerk
Monument status: Rijksmonument 25706

Geschiedenis

Interessante achthoekige kerk met dakruiter. Bijnaam "De Peperbus". Gebouwd als Ned. Hervormde Kerk in het centrum van Leidschendam. Door brand verwoest 1691, herbouw 1696 Jacob Roman.

Monumentomschrijving Rijksdienst

Hervormde kerk. Achtzijdige koepelkerk (1653) naar ontwerp van Arent van 's-Gravesande. Herbouwd na brand in 1696 onder leiding van Jacob Roman. In 1865 gemoderniseerd, waarbij de oorspronkelijke koepel werd vervangen door de huidige kegelvormige spits met driehoekige frontons en opengewerkte lantaarn. Fraaie inventaris. Herenbank en preekstoel uit ca. 1697. Orgel door Van Gelder uit 1896. Eikenhouten klokkenstoel met klok van C. Fremy, 1685, diam. 93,2 cm. Mechanisch torenuurwerk L.W.F. Volcke, 1891.

Orgel

  • 1807 - Op 30 maart wordt een orgel (vermoedelijk een huis/kabinetorgel) voor het eerst gebruikt. Waarschijnlijk is dit orgel een schenking, aangezien niets in de kerkrekening terug te vinden is dan behalve een borrel, geschonken aan de orgelmaker, ene heer Louwer. Vóór 1807 zong men onder leiding van een voorzanger. In genoemd jaartal werd met ingang van 1 januari 'tot algemeen genoegen van de hele gemeente' de liederenbundel 'Evangelische Gezangen' ingevoerd.
  • 1845 - Men koopt voor ƒ 750,- een 'groot huiskamer- of kabinetorgel' aan bij de pianomaker Van Ray a/d Kalverstraat te Amsterdam. Het was vervaardigd in 1793 door de Amsterdamse orgelmaker Hendrik Meijer. Keuring en plaatsing te Leidschendam geschieden door de Delftse orgelmaker Machiel Beekes, die tevens het oude orgel inneemt. De ingebruikname volgt op 27 april 1845 door de Delftse organist Klerk. Broekhuyzen (Orgelbeschrijvingen, uitgave verzorgd door Arend Jan Gierveld, uitgegeven door de VNM, 1986) geeft de volgende beschrijving:

Het orgel in de kerk der hervormde gemeente aldaar is een uitmuntend huis- kabinetorgel in mahonyhoute kast, gemaakt in 1793 door Hendrik Meijer, orgelmaker te Amsterdam. Door deze gemeente aangekocht in 't jaar 1845 en geplaatst geworden door M. Beekes, orgelmaker te Delft. Heeft 13 stemmen, twee handclavieren [van] 4 1/2 octaaf, aangehangen pedaal van 1 1/2 octaaf en eene groote blaasbalg.

  • 1865 - Prinses Marianne schenkt ƒ 150,- voor het aanbrengen van tinnen frontpijpen i.p.v. de aanwezige houten pijpen.
  • 1896 - In 1896 bouwde Van Gelder een orgel voor de Dorpskerk van Leidschendam. Het oude orgel, een groot kabinetorgel van de hand van Hendrik Meijer uit 1793, is afgebroken. Het orgel stond oorspronkelijk aan de westzijde van de kerk. In 1927 is het verhuisd naar de andere kant, boven de preekstoel. Het verhuisde in 1968 weer terug. In dat jaar werd het ook gerestaureerd door de firma Van der Linden. De dispositie is hierbij gewijzigd.

(Bron:Orgeldatabase)

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur