Handelingen

Lemiers, Lemiers Rijksweg 83 - Catharina en Lucia

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Catharina en Lucia
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Limburg
Gemeente: Vaals
Plaats: Lemiers
Adres: Lemiers Rijksweg 83
Postcode: 6295AL
Sonneveld-index: 13058
Jaar ingebruikname: 1895
Architect: Jorna, J.
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Rijksmonument 491845


Geschiedenis

Neoromaanse kerk met dubbeltorenfront.

Monumentomschrijving Rijksdienst

RECTORAATSKERK VAN DE H.CATHERINA EN LUCIA, 1895-1896. Gebouwd in neo-romaanse stijl naar een ontwerp van de Roermondse architect J. Jorna. De kerk is gesitueerd aan de rijksweg Vaals-Maastricht.

Omschrijving

Kruiskerk met driebeukig basilicaal schip, dwarspand en koor, tweelingtorens aan weerszijden van de westgevel. De kerk heeft relatief kleinschalige proporties. Zadeldaken op het schip en de kruisarmen, lessenaarsdaken op de zijbeuken, torenspitsen met leien in Maasdekking; dakkapellen en bakgoten.

Bakstenen optrek met rood geglazuurde bakstenen lisenen, rondboogfriezen, vensterlijsten. Het schip is voorzien van zich verjongende steunberen en bloktanddecoraties. Tussen de tweelingtorens een uitgebouwd portaal met trapsgewijs uitgemetselde rondboog, waarin een rechthoekige dubbele houten deur met smeedijzeren beslag in rondboogvormige lijst. In het vulstuk een gebeeldhouwd familiewapen en het opschrift: "Auxiliis Pii Baronis Von Thimus Locupletibus Aedificator". Gekoppelde rondboogvensters, galmgaten en nissen met tussenkolommen in rondboogvormige lijsten. Ronde roosvensters met natuurstenen traceringen. Klokkenstoel met klok van anonieme gieter, 14de eeuw, diam. 59 cm. Sober, op onderdelen vernieuwd INTERIEUR met kruisgewelven, waarin onder meer de drie gebrandschilderde neo-gotische ramen, geschonken door de familie Schlüper-Jobses, van belang zijn.

Waardering

De rectoraatskerk van Lemiers is van cultuurhistorisch belang als bijzondere uitdrukking van een geestelijke ontwikkeling en vanwege de maatvoering een bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling.

De kerk is vanwege de bouwstijl, als bijzonder specimen van het oeuvre van de Roermondse architect Jorna, de esthetische kwaliteiten, de vormgeving, het materiaalgebruik en de ornamentiek van regionaal architectuurhistorisch belang. De kerk is vanwege de situering verbonden met de ontwikkeling van Lemiers en van bijzondere betekenis voor het aanzien van de gemeente Vaals. Het bouwwerk beschikt over architectonische gaafheid en is van belang in relatie tot de visuele gaafheid van de dorpse omgeving. Tenslotte is de kerk typologisch zeldzaam te noemen.

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur

Orgel