Handelingen

Lochem, Markt 4 - Grote of St. Gudulakerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Grote of St. Gudulakerk
Genootschap: PKN Ned. Hervormd
Provincie: Gelderland
Gemeente: Lochem
Plaats: Lochem
Adres: Markt 4
Postcode: 7241AA
Inventarisatienummer: 11793
Jaar ingebruikname: 15e
Architect:
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Rijksmonument 25920

Geschiedenis

Grote historische stadskerk met hoge toren.

Monumentomschrijving Rijksdienst

Ned. Herv. KERK (St. Gudula). Grotendeels bakstenen hallenkerk van drie beuken, ontstaan door verbouwing van een kruisbasiliek. Hoge, westelijke toren; aansluitend aan het vroegere dwarsschip, dat uitwendig niet meer als zodanig spreekt, een koortravee met driezijdige sluiting en noordelijke nevenkoor, eveneens driezijdig gesloten. De twee westelijke schippijlers zijn laat-romaans, het overige waarschijnlijk ca. 1400, verbouwd XVd. Toren omstreeks 1478. Zeer uiteenlopende vormen van pijlers en zuilen. Kruisribgewelven, met uitzondering van de noordelijke travee van het v.m. dwarspand en het nevenkoor, die stergewelven dragen. Toren gerestaureerd 1903 en andermaal ca. 1960, waarbij een balustrade en nieuwe spits werden aangebracht. Inventaris; preekstoel, 1688; eiken doophek en banken, XVIIc; grafzerken XVI-XVIII. In de kerk is de aanzet van een 17de eeuwse klokkegietvorm bewaard gebleven. Kennelijk is toen in de kerk zelf een klok gegoten, waarschijnlijk de Wegewaert-klok uit 1622. Klokkenstoel met gelui van vier klokken, waarvan een van H. Wegewaert, 1622, 137 cm. en drie van G. Schimmel, 1687, respectievelijk diam. 129 cm., 108 cm. en 54 cm. Trommelspeelwerk van Eijsbouts, 1903. Op de steunbeer, links van de zuid-ingang van de kerk, is een houten zonnewijzer geplaatst. Tijdens de restauratie van de kerk is de zonnewijzer in 1977 vernieuwd. a. Het Hoofdorgel is van oorsprong een eenklaviers orgel, in 1758 gemaakt door J.T. Gilman voor de R.K. kerk "In de Baene" te Alkmaar. Na overplaatsing naar een Geref. Kerk te Hilversum is het orgel in 1980 aangekocht door Lochem. Het in de 19e eeuw gebouwde Onderpositief bleef bij de restauratie van 1978 gehandhaafd. Tevens werd het orgel uitgebreid met een vrij Pedaal. b. Het koororgel is een eenklaviers orgel, in 1807 gemaakt door G.H. Quellhorst voor de Hervormde Kerk te Heemse. In 1981 gerestaureerd en overgeplaatst naar Lochem.

In de media

  • Uit De Stentor d.d. 30 januari 2015

De Grote of Gudulakerk in Lochem wordt in een stichting ondergebracht. Dat heeft de kerkenraad van de protestantse gemeente Lochem besloten. De gemeente bekijkt nog of het een nieuwe of bestaande stichting wordt.

Externe link

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur