Handelingen

Lunteren, Schaepmanstraat 2 - Bethelkerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Bethelkerk
Genootschap: Ned. Hervormde Kerk
Provincie: Gelderland
Gemeente: Ede
Plaats: Lunteren
Adres: Schaepmanstraat 2
Postcode: 6741WT
Inventarisatienummer: 11812 18953
Jaar ingebruikname: 1958
Architect: Nes, A.K.
Huidige bestemming: gesloopt
Monument status: geen


Geschiedenis

Gebouwd ter vervanging van de te klein geworden Bethelkapel. Twee uitbreidingen, waarvan de laatste in 1994.

Sinds 2005 ook in gebruik als Hersteld Hervormde Kerk.

De kerk (1958, A.K. Nes) is per 31 maart 2006 overgedragen aan de Hersteld Hervormde gemeente. (56-06)

  • 2018 De kerk wordt gesloopt en het orgel is verkocht aan de Pniëlkerk in Lunteren.
  • Daadwerkelijke sloop oktober-november 2018.

In de media

Uit Reformatorisch Dagblad, 16 december 2008.

De leden van de hersteld hervormde gemeente te Lunteren hebben eind november op een ledenvergadering ingestemd met de plannen om een nieuwe kerk te bouwen. Het huidige kerkgebouw, de Bethelkerk, is te klein. De gemeente telt 2100 leden; de kerkzaal biedt ruimte aan slechts 600 kerkgangers. Om die reden worden er al langere tijd vier kerkdiensten per zondag gehouden.

Aangezien uitbreiding op de huidige locatie geen optie is, werd de leden gevraagd of zij kunnen instemmen met de bouw van een nieuwe kerk. Slechts 8 procent van de leden stemde voor renovatie van het huidige gebouw, 92 procent koos voor nieuwbouw.

Verwerving van grond voor nieuwbouw en verkoop van het huidige gebouw zijn inmiddels in een vergevorderd stadium. De kerkvoogdij meldde onlangs in een brief aan de gemeenteleden dat architectenbureau Born het ontwerp van de nieuwe kerk zal verzorgen. Wanneer de nieuwbouw begint, is nog niet bekend.

Uit Reformatorisch Dagblad, 8 februari 2011.

De hersteld hervormde gemeente van Lunteren gaat een nieuwe kerk bouwen. Ds. K.J. Kaptein, preses van de centrale kerkenraad, deelde maandag mee dat de Bethelkerk aan de Schaepmanstraat al lange tijd te klein is. Er zijn zowel ’s morgens als ’s middags twee diensten in het gebouw, dat ruim 600 zitplaatsen telt.

De gemeente heeft gekozen voor nieuwbouw, omdat een grootscheepse verbouwing van de Bethelkerk in het centrum van Lunteren ongewenst is. Het bouwen van een tweede, kleinere kerk elders in Lunteren is niet aan de orde geweest.

Onlangs heeft de ledenvergadering met grote meerderheid ingestemd met het plan voor de bouw van een nieuwe kerk, die ongeveer 7,8 miljoen euro gaat kosten. Het gebouw, dat 1200 zitplaatsen gaat tellen, krijgt een klassieke uitstraling, niet alleen qua exterieur maar ook vanbinnen. Het ontwerp, waaraan op detailniveau nog gesleuteld wordt, toont een klassieke kruiskerk met een toren bij de hoofdingang.

Voor de begeleiding van de gemeentezang geeft de gemeente de voorkeur aan een pijporgel boven een elektronisch orgel.

Het gebouw komt op de hoek van de Westzoom en de Klomperweg, wat de bereikbaarheid van alle richtingen garandeert. Er is ruimte voor het aanleggen van een voldoende groot parkeerterrein. Voor de bouw van de kerk is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. „We hopen dat er snel knopen doorgehakt worden, zodat we eind dit jaar met de bouw kunnen beginnen”, aldus ds. Kaptein.

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur