Handelingen

Maasbracht, Kerkplein 1 - Gertrudis

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Gertrudis
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Limburg
Gemeente: Maasgouw
Plaats: Maasbracht
Adres: Kerkplein 1
Postcode: 6051DT
Inventarisatienummer: 13084 en 13085
Jaar ingebruikname: 15e eeuw
Architect: Boosten, A.J.N.
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Rijksmonument 26519


Geschiedenis

Reeds in 1265 werd melding gemaakt van een kerk in Maasbracht. De toren is 14e-eeuws, al menen sommigen dat deze al in de 13e eeuw werd gebouwd. In 1695 werd de kerk vergroot en bood toen plaats aan 600 gelovigen. In 1785 vond opnieuw een uitbreiding plaats en in 1867 werd een voorportaal toegevoegd. In 1890 werd een nieuwe kerk gebouwd naar ontwerp van Jules Kayser. Deze kerk werd einde 1944 zwaar beschadigd door Brits artillerievuur. Daarna tijdelijk in de noodkerk in zaal Sientjes. In 1949 nieuwbouw met behoud oude toren. In 1948-1949 werd een nieuwe kerk gebouwd waarvan Alphons Boosten de architect was. In 1950-1951 werd de toren gerestaureerd.

Monumentomschrijving Rijksdienst

St. Gertrudiskerk. Mergelstenen toren, XIV, versierd met rondbogige spaarvelden en een rondboogfries. In de kerk: communiebank, 1835, en gotisch doopvont met koperen deksel. Buiten tegen de zuidmuur een stenen grafkruis, 1784.

Orgel

Het orgel is gebouwd door Verschueren Orgelbouw in 1937 en werd oorspronkelijk geplaatst aan de torenzijde. Tevens werd er gebruikt gemaakt van een altaarorgel. Jaren later is het hoofdorgel verplaatst naar het koorgedeelte van de kerk en is het altaarorgel gesloopt.

In de media

Uit Limburger Koerier, 30 Januari 1937.

De plechtige inzegening van het nieuwe orgel in de parochiekerk St. Gertrudis te MAASBRACHT zal op Zondag 31 Januari a.s. n.m. 3 uur plaats hebben. Het programma luidt als volgt: I. Inzegening van het orgel door den HoogEerw. Heer H. Terstappen, Deken, Echt. II. Toccata, Ch.M. Widor, door Nic. Zeijen. III. Plechtig Lof met volkszang: a Adoro te; b Alma Redemptoris; c. Toespraak door den Zeereerw. Zeer Gel. Heer Dr. E. Brüning 0.F.M.; d. Magnificat; e. Tantum Ergo; f „Laat ons in blijde wijzen" IV. Orgelbespeling afgewisseld door zang: 1. Verset de procession, Th. Dubois, 2 Chant Seraphique, A. Guilmant; 3 „Gaudemus" door Mannenkoor, E. Brüning; 4 „Vota Mea" door Jongenskoor, Th. Grau; 5 Fantasie in F, J. Sniekers; 6 Pastorale, P. Wachs; 7 Prélude, G. Pierné; 8 Christus Vincit, door Gem. Koor, J. v. Nuffel; 9 Cantilene, Th. Dubois; 10 Toccata, H. Andriessen. Het orgel wordt gedurende het Lof en nummers 3, 4, 5 en 8 bespeeld door den heer J. Sniekers, organist der parochie. De nummers 1, 2, 6, 7, 9 en 10 door den heer Nic. Zeijen, Organist, Kathedrale kerk te Roermond. Het orgel is gebouwd en geheel vervaardigd door de fa. L. Verschueren, Orgelbouwers te HEIJTHUIJSEN onder advies van ZeerEerw Zeer Gel. Heer Dr. E. Brüning, O.F.M te Wychen. Het is vervaardigd naar het electrisch pneumatisch systeem. De verplaatsbare speeltafel naar het rein electr. zilverspiraalveeren-systeem, de windladen met gedeelde wind naar het kegellade systeem.

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur voor de herbouw

Exterieur na de herbouw

Interieur