Handelingen

Made, Patronaatstraat 27 - Hervormde kerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Hervormde Kerk
Genootschap: PKN Ned. Hervormd
Provincie: Noord-Brabant
Gemeente: Drimmelen
Plaats: Made
Adres: Patronaatstraat 27
Postcode: 4921BK
Sonneveld-index: 07872
Jaar ingebruikname: 15e eeuw
Architect:
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Rijksmonument 28088


Geschiedenis

Historisch kerkgebouw met dakruiter.

In 1795 was er weer godsdienstvrijheid. De katholieken eisten hun kerk terug. Dat gebeurde ook en de protestanten moesten in een leegstaand schoolgebouw kerken. In 1805 konden zij echter het kerkje weer terugkopen. De katholieken kerkten voortaan weer in hun schuurkerk, maar mochten gebruik maken van de begraafplaats en ook mocht dan de klok van de -nu weer hervormde- kerk worden geluid. De pastoor verbood het de katholieke klokkenluiders echter om in een protestantse kerk te komen. Daarom werd een deel van de kerk met een schot afgeschermd, en kon de klokkenluider via een speciaal deurtje tóch binnenkomen, zonder zich in de kerk te begeven...

In 1858 werd de protestantse gemeente van Made losgemaakt van die van Drimmelen. In 1905 werd een restauratie uitgevoerd en daarbij stuitten graafwerkzaamheden nog op de resten van een kazuifel. De grafstenen werden door plafuizen vervangen. In 1952 werd de in 1944 opgelopen oorlogsschade hersteld. In 1981 vonden opnieuw restauratiewerkzaamheden plaats en verdween ook het houten schot achterin de kerk.

Deze kerk is het koor van een 15e eeuwse kerk. In 1978 verbouwd.

Monumentomschrijving Rijksdienst

Hervormde kerk. In oorsprong het koor van een 15de eeuwse kerk, met driezijdige sluiting. Verbouwd in 1781, hersteld in 1905. Vensters met ronde bogen gedekt, waarboven sporen van oorspronkelijke spitsbogen. Tweemaal versneden steunberen; op het pannendak een dakruiter. Inwendig houten zoldering met kooflijst; tegen de langsmuren een muurzuil voor het schragen van de torenconstructie. Doophek uit 1657, kansel uit het eind van de 18de eeuw, twee 17de eeuwse kronen. In 1952 hersteld van oorlogsschade. Orgelkas van P. van Peteghem, gemaakt in 1776 voor de R.K. Kerk van Zundert. In 1824 overgeplaatst naar Made. Klokkenstoel met klok van J.A. de Grave, uit 1725, diameter 61,5 cm. Mechanisch torenuurwerk, gebr. van Bergen, circa 1910, later voorzien van elektrische opwinding.

Cultuurhistorische Waardenkaart

  • Gevels en Materialen: IJsselsteen. Steunberen met cement afdekkingen. Zaalkerk.
  • Vensters en Deuren: Boogramen met kleine roedenverdeling.
  • Dak en Bedekking: Zadeldak. Opnieuw verbeterde Hollandse pan. Ingang: zinken roef zadeldak. Klokketoren met spits, gesneden rand.
  • Bijgebouwen: Kerkhof, gietijzeren restant grafkruis. Consistorie aangebouwd.
  • Groen: Beukenhaag omringd kerkhof. Eikenbomen, berk, coniferen, etc.

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur