Handelingen

Mariahout, Mariastraat 27 - O.L. Vrouw van Lourdes

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Onze Lieve Vrouw van Lourdes
Genootschap: Rooms-Katholieke Kerk
Provincie: Noord-Brabant
Gemeente: Laarbeek
Plaats: Mariahout
Adres: Mariastraat 27
Postcode: 5738AH
Sonneveld-index: 07883
Jaar ingebruikname: 1933
Architect: Donders, Ph.
Huidige bestemming: kerk en pastorie
Monument status: Rijksmonument 520162 (kerk); 520163 (calvarieberg); 525193 (beelden Maria en Bernadette); 525194 (pastorie)

Geschiedenis

Belangrijke interbellumkerk met toren. Lourdesgrot.

Plan sluiting enkele jaren na 2012.

 • Begin 2020 nog altijd in gebruik.

Monumentomschrijving Rijksdienst

KERK, toegewijd aan O.L. Vrouw van Lourdes, opgetrokken in een mengeling van Expressionistische en Delftse School stijl. Ontworpen door Phil Donders en gebouwd tussen 1932 en 1933.

Omschrijving

De kruisvormige, eenbeukige kerk van drie traveeën met transept, excentrische zuid-westtoren en rechtgesloten koor, is opgetrokken uit machinale baksteen en heeft zadeldaken met verbeterde Hollandse dakpannen, het transept is lager aangezet. Alle daken hebben een uitkragende houten gootlijst. De zuidwesttoren en het klokkentorentje op de verhoogde koortravee hebben een vierzijdige spits met leien in maasdekking. De westgevel heeft een zijkapel, een puntgevel met asymmetrische dakaanzet en de in de hoek opgenomen toren. De centrale entree bezit rechte vleugeldeuren onder luifel en baksteen muren aan de zijden. Op de begane grond keperboogramen met glas-in-lood. Boven de entree een variant op het roosvenster, met om een rond raam vier wigvormige keperboogvensters, alle met glas-in-lood. Topgevel met smal staand raam en staand siermetselwerk en een natuursteen kruis als bekroning. Daarachter een hogere, naar rechts verschoven topgevel met staand siermetselwerk en twee smalle staande ramen. In de toren verder smalle staande ramen, rechthoekige galmgaten en vierkante wijzerplaat met cijfers, beide onder de ver uitkragende dakrand.

De zijgevels van de kerk worden per travee, met drie keperboogvensters, gescheiden door versneden baksteen steunberen. In het transept een variant op een half roosvenster. Tegen de hoge koortravee met hoge keperboogramen een lage uitbouw per keperboograam onder lessenaardak. Het interieur heeft baksteen gewelven. In het priesterkoor vier glas-in-loodvensters met eucharistische symbolen uit 1933. Eenklaviers mechanisch orgel gemaakt door F.C. Smits 1 in 1866 voor de kerk van Strijp. Het orgel bezit 5 registers en aangehangen pedaal. Andere oude elementen zijn onder meer een koperen godslamp met drie gevleugelde draken en een houten gepolychromeerd Mariabeeld uit ca. 1900. M. van Bokhoven en Jonkers maakten in 1933 drie stenen beelden voor de kerk: Anna, Bernadette en O.L. Vrouw van Lourdes.

Waardering

De kerk is van algemeen belang als voorbeeld van de ontwikkeling van het katholieke geloof in Noord-Brabant in het Interbellum en hangt samen met de bestuurlijke ontwikkeling, waarbij in landbouwontginningen nieuwe nederzettingen werden gesticht, die tegelijk een eigen parochie werden. Het geheel heeft architectuurhistorische waarde als voorbeeld van de wijze waarop de architect P. Donders een dergelijk parochiecentrum annex bedevaartsoord vorm heeft gegeven. Het gehele complex heeft ensemblewaarde vanwege de betekenis voor het aanzien van de streek en is gaaf bewaard gebleven.

Lourdesgrot

Rijksmonumentnummer: 525193 Twee BEELDEN van Maria en Bernadette, geplaatst in een processiebos ten noorden van de O.L. Vrouw van Lourdeskerk en de Lourdesgrot. Het bos is aangelegd in 1935, evenals de vijver die ontstond bij het bouwrijp maken van de grond. In het dichtbegroeide bos staan langs de slingerende paden 3 te beschermen objecten uit ca. 1935. Het in 1946 gebouwde openluchttheater valt buiten de rijksbescherming.

 • Het eerste beeld vanaf de ingang van het park is een Mariabeeld. Het staat op een hardstenen sokkel van het torenmodel met rustica met aan de bovenzijde puntige kantelen. Vanuit de vierkante voetplaat ontspringen geschilderde smeedijzeren bladranken. Het stenen beeld van Maria is tot aan de knie beschadigd. Het gekroonde beeld heeft de handen gevouwen en aan de rechterarm een rozenkrans. Het geheel staat in een rond, met bakstenen afgezet bloemperk.
 • Bij de vijver staat op een sokkel van het torenmodel een beeld van de H. Bernadette. De sokkel met een schulprand aan de bovenzijde is van kunststeen. Het beeld is van kalksteen en is gesigneerd: Gebr. v. Eck Eindhoven. Bernadette draagt klompjes en heeft de handen gevouwen.
 • In de as van het beeld van Bernadette een kunststenen bloembak. Deze staat op een getrapte sokkel met drie bollen, waarop de platte schotel rust.

Het processiebos met beelden is van algemeen belang als onderdeel van een complex dat een voorbeeld is van de ontwikkeling van het katholieke geloof in Noord-Brabant in het Interbellum en hangt samen met de bestuurlijke ontwikkeling, waarbij in landbouwontginningen nieuwe nederzettingen werden gesticht, die tegelijk een eigen parochie werden. Het geheel heeft architectuurhistorische waarde als voorbeeld van de wijze waarop de architect P. Donders een dergelijk parochiecentrum annex bedevaartsoord vorm heeft gegeven. Het gehele complex heeft ensemblewaarde vanwege de betekenis voor het aanzien van de streek en is gaaf bewaard gebleven.

Cultuur Historische Waardekaart

 • Bouwperiode: 1933
 • Architect: P. Donders
 • Gevels en Materialen: Machinale baksteen.
 • Vensters en Deuren: Spitsboogramen met glas-in-lood. Vleugeldeuren onder luifel.
 • Dak en Bedekking: Zadeldak met opnieuw verbeterde Hollandse pannen. Brede lijstgoten, toren met smalle spits.
 • Bijgebouwen: Lourdesgrot met Mariabeeld en siersmeedwerkhek. Buiten preekstoel met ijzeren klankborden, gekruisigde Christus (1935). Kerkhof met Calvarieberg. Een hergebruikt ijzeren kruis.
 • Interieur: Orgel van F.C. Smits sr. uit Reek, gebouwd in 1866 voor de St. Trudokerk te Strijp.
 • Groen: Beuk, kastanje, ceder. Vijf oude platanen.
 • Bijzonderheden: Eenbeukige kerk met dwarsschip. A-symmetrische opzet.

Bij de kerk processie park (berken, eiken, dennen) met Mariabeeld op sokkel (hardsteen). Rondom smeedijzeren bloemen, beeld van Heilige Bernadette op hardsteen sokkel, gesigneerd "Gebr. van Eck-Eindhoven" en openluchttheater met betonnen zitplaatsen, watertje met plompeblad, muur met trappen. Pastorie: laag schilddak, deur in rondboogportiek met kruis (pastorie is aan kerk vastgebouwd). Ramen met glas-in-lood met wapens en St. Servatius, Madonna met kind (2x), zonnebloemen, erkerraam. In topgevel een klok onder afdak. Buste in plantsoen voor kerk op sokkel van Scandinavisch graniet van pastoor R.A. van Eijndhoven uit 1983.

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur