Handelingen

Marken, Kerkbuurt 95 - Gereformeerde Kerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Gereformeerde Kerk
Genootschap: Gereformeerde Kerken in Nederland
Provincie: Noord-Holland
Gemeente: Waterland
Plaats: Marken
Adres: Kerkbuurt 95
Postcode: 1156BJ
Inventarisatienummer: 05865
Jaar ingebruikname: 1889
Architect:
Huidige bestemming: gesloopt
Monument status: Geen

Geschiedenis

Dit was een dijkkerk in neovormen.

Al op 25 mei 1889 werd besloten om een geldlening uit te schrijven van ƒ 8.500,- voor de bouw van een kerk.

Op de vergadering van 12 augustus bleek dat reeds ƒ 6.100,- was toegezegd. De laatste gelden werden moeizaam bij elkaar gebracht. Maar als de geest goed is dan blijkt het haast onmogelijke te kunnen gebeuren. Het vinden van een geschikt bouwterrein was moeilijk. Onverdeeld eigendom dat geschikt was voor bouwterrein was er niet. Het stuk grond dat men direct op het oog had, behoorde aan drie personen: Jan Dorland, Pieter Kaars en Sijtje de Waart. De onderhandelingen met de eigenaren hadden een gunstig verloop. Architect Van der Wilt die belast was met het maken van een tekening en een begroting, was ook gereed gekomen.

De totale kosten van bouwgrond, gebouw en inboedel werden geraamd op ƒ 8.000,-. Op 1 augustus 1889 werd de eerste paal voor de kerk geslagen. In het geheel werden er 92 palen geslagen. Het heien moest door onze mensen zelf worden gedaan. Toen het grondwerk klaar was kon de eerste steen worden gelegd. Niet zoals nu, maar diep in de bouwput verrichtte ds G.G. de Gaay Fortman zijn handeling als eerste steenlegger.

Op 3 november 1889 kon de kerk officieel in gebruik genomen worden. Op 18 mei 1969 werd de laatste dienst in de oude kerk gehouden.

Voor het oude kerkgebouw op de Kerkbuurt werd door een gemeentelid ƒ 50.000,- geboden.
Het bleek echter, dat de kerk in het saneringsplan was opgenomen, d.w.z. dat deze afgebroken diende te worden.
Contacten van het gemeentebestuur met de provincie resulteerden erin, dat de gemeente het kerkgebouw kocht voor de geboden ƒ 50.000,-.

Buiten gebruik in 1969, toen de nieuwe Geref. Patmoskerk, buiten het oude dorp, in gebruik werd genomen.

Afbeeldingen