Handelingen

Marrum, Lytsebuorren 1 - Gereformeerde Kerk (1880 - 1923)

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Gereformeerde Kerk
Genootschap: Gereformeerde Kerken in Nederland
Provincie: Friesland
Gemeente: Noardeast-Fryslân
Plaats: Marrum
Adres: Lytsebuorren 1
Postcode:
Inventarisatienummer: 18201
Jaar ingebruikname: 1880
Architect:
Huidige bestemming: gesloopt
Monument status: geen

Geschiedenis

Na de Afscheiding (1834) ontstond ook in Marrum behoefte aan behuizing voor deze nieuwe geloofsgemeenschap.

Aanvankelijk vonden kerkdiensten in een schuur plaats, die buiten gebruik is gesteld in 1880.

In datzelfde jaar werd een echt Gereformeerd kerkgebouw in gebruik genomen, dat is gesloopt in 1923, toen een nieuwe kerk naar ontwerp van architect A. Nauta in gebruik werd genomen.