Handelingen

Meddo, Geldereschweg 25 - Johannes de Doperkerk (1864 - 2022)

Uit Reliwiki

(Doorverwezen vanaf Meddo, Geldereschweg 25 - Johannes de Doperkerk (1864 - 2023))


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Johannes de Doper
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Gelderland
Gemeente: Winterswijk
Plaats: Meddo
Adres: Geldereschweg 25
Postcode: 7104AM
Sonneveld-index: 11831
Jaar ingebruikname: 1864
Architect: Wiel, A. te
Huidige bestemming: Naoberkerk
Monument status: Gemeentelijk monument

Geschiedenis

Eenbeukige kerk voorzien van een slanke toren met ingesnoerde spits, gebouwd in 1863-1864 naar ontwerp van A. te Wiel (1790-1871). Dezelfde architect ontwierp ook de kerk in Breedenbroek. Op de galerij staat een tweeklaviers orgel uit 1906 van Maarschalkerweerd & Zoon (Utrecht).

De Johannes de Doperkerk is een voormalige rooms-katholieke kerk in de Nederlandse plaats Meddo. De kerk is in de jaren 1863-1864 gebouwd en in december 1864 ingezegend door de deken van Groenlo, waarbij Johannes de Doper als patroonheilige werd aangenomen. In september 2022 werd de kerk aan de eredienst onttrokken. De kerk is vervolgens omgevormd tot een multifunctionele plaats voor de dorpsgemeenschap. Daarbij zijn de meeste rooms-katholieke elementen, zoals schilderijen, beelden en het altaar, zijn uit de kerk verdwenen. Een kruis, het doopvont en een Mariabeeld zijn gebleven.

De bouw van de kerk

In de 19e eeuw was Meddo een kleine buurtschap met een groeiende rooms-katholieke gemeenschap. De parochianen waren tot dan toe aangewezen op de Sint-Martinuskerk in Winterswijk. In 1863 werd door de parochianen een verzoek ingediend bij de bisschop van Utrecht voor de bouw van een eigen kerk in Meddo. De bisschop stemde in met het verzoek en in 1864 werd met de bouw van de kerk begonnen. De kerk werd gebouwd in neogotische stijl. Het is een eenbeukige kerk met een koor aan de oostzijde. De kerk is opgetrokken in baksteen met natuurstenen accenten. De ingang bevindt zich aan de westzijde en wordt geflankeerd door twee spitsboogvensters. Het koor heeft een vijfzijdige afsluiting en wordt bekroond door een dakruiter.

De opening van de kerk

De kerk werd in december 1864 ingezegend door de deken van Groenlo. De opening van de kerk was een belangrijke gebeurtenis voor de Meddose gemeenschap. Het was een teken dat Meddo zich van een buurtschap tot een zelfstandige plaats was ontwikkeld.

De pastorie

In 1898 werd de pastorie aan de westzijde van de kerk gebouwd. De pastorie is ook in neogotische stijl gebouwd.

  • 1863: Aanvraag voor bouw van een kerk door de Meddose parochianen.
  • 1864: Bouw van de kerk.
  • 1864: Inzegening van de kerk door de deken van Groenlo.
  • 1898: Bouw van de pastorie.
  • 2023: Sluiting van de kerk.
  • 2018 - Kerk wordt uiterlijk 1 januari 2026 aan de eredienst onttrokken.
  • 2022 - Er heeft zich een koper gemeld.
  • 2022 - Voor de Johannes de Doperkerk is een koper gevonden. Deze wil van de enige kerk in dit kerkdorp, een multi – functionele accommodatie maken. De Denktank in Meddo die zich ontfermt over herbestemming van de Johannes de Doperkerk in het Centrum wil nu weten wat de inwoners ervan vinden. ”De koper heeft wat ons betreft een aansprekend motto: het moet voor alle inwoners van Meddo zijn, maar moet ook gesteund worden door gedreven mensen uit Meddo”. De Denktank in Meddo heeft inmiddels een ander project van de koper , waarvan de naam nog niet bekend is, bekeken, “Dit geeft ons een mooi beeld en vertrouwen dat er toekomst is voor ons kerkgebouw. De verenigingen in Meddo hebben op dit moment allen een onderkomen en zijn niet van plan te verhuizen. De vraag is of Meddo het kerkgebouw als middelpunt van het dorp wil behouden. Inwoners kunnen hun ideeën en meningen aandragen bij de Denktank. Niet bekend is wat met het Maarschalkerweerd orgel uit 1904 moet worden gedaan. Het instrument omvat acht stemmen op twee klavieren en heeft een aangehangen pedaal. Het is laatstelijk in 2012 gerestaureerd door Flentrop orgelbouw, en verkeert nog in oorspronkelijke staat.
  • 2023 - Bewoners en belangstellenden waren uitgenodigd om bij de feestelijk ingebruikname van de Naoberkerk te zijn. De kerk werd in 1864 ingezegend. In 2018 werd, als donderslag bij heldere hemel, bekend dat de Meddose kerk vanaf januari 2026 aan de eredienst zou worden onttrokken. Echter, Meddo zou Meddo niet zijn als deze buurtschap er niet alles aan gelegen was om het gebouw te behouden en een passende functie te geven. Krachten werden gebundeld voor het behoud en zaterdag 14 oktober 2023 was het zover. Vol trots kon het resultaat worden aanschouwd!

Orgel

Het orgel in de Johannes de Doperkerk in Meddo is in 1906 gebouwd door de firma Maarschalkerweerd & Zoon. Het werd oorspronkelijk gebouwd voor een kloosterkerk, maar is daar nooit geplaatst. Het orgel verving een harmonium van Mason & Hamlin. In 1979/1980 is het orgel gerestaureerd door de firma Vermeulen uit Alkmaar. Het is echter nooit gewijzigd. In maart en april 2012 voerde de firma Flentrop een restauratie uit, hierbij ondersteund door een groep vrijwilligers uit de parochie. Op 19 april 2012 werd het instrument weer opgeleverd. Het is schoongemaakt, en versleten onderdelen zijn vernieuwd. Tenslotte is het orgel opnieuw gestemd.

Externe links

Afbeeldingen

Interieur