Handelingen

Melissant, Julianaweg 2 - Dorpskerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Hersteld Hervormde Kerk
Genootschap: Hersteld Hervormde Kerk
Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: Goeree-Overflakkee
Plaats: Melissant
Adres: Julianaweg 2
Postcode: 3248AN
Inventarisatienummer: 02644 19233
Jaar ingebruikname: 1863
Architect: Bochove, J. van
Huidige bestemming: kerk
Monument status: geen

Geschiedenis

Charmante neokerk met toren. Gebouwd als Nederlands Hervormde Kerk.

In 2007 is dit kerkgebouw overgegaan naar de Hersteld Hervormde Kerk.

In de media

  • Persbericht PKN, 6 september 2007.

In Melissant is het overgrote deel van de hervormde gemeente overgegaan naar de Hersteld Hervormde Kerk. De hervormde gemeente in de Protestantse Kerk geeft daarom de kerk en het verenigingsgebouw voor vijftig jaar in erfpacht aan de herstelden. Ook wordt een deel van het vermogen aan hen overgedragen.

Het aantal leden van de oorspronkelijke hervormde gemeente dat lid wil blijven van de Protestantse Kerk is te klein om als zelfstandige gemeente verder te gaan; daarom wordt de mogelijkheid onderzocht van samenvoeging met de naburige hervormde gemeente Stellendam. Wel zal de hervormde gemeente gebruik mogen blijven maken van de kerk en het verenigingsgebouw.

  • Uit Reformatorisch Dagblad, 25 augustus 2009.

Kort geding PKN–HHK Melissant.

Op 9 september dient een door de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) aangespannen kort geding tegen de hersteld hervormde gemeente van Melissant, zo meldt het Kerkblad, orgaan van de Hersteld Hervormde Kerk. In het geding verzoekt de Protestantse Kerk de rechter om de hersteld hervormde gemeente op te dragen de door de PKN in 2007 getroffen voorziening voor wat betreft de kerkelijke goederen in Melissant uit te voeren.

In de voorziening krijgt de hersteld hervormde gemeente het kerkgebouw in erfpacht, maar behoudt de hervormde gemeente zich het recht voor het kerkgebouw te gebruiken voor twee zondagse kerkdiensten. De pastorie is in de voorziening toebedeeld aan de hervormde gemeente.

De hersteld hervormde gemeente heeft bezwaar gemaakt tegen de door de PKN opgelegde voorziening, maar dat bezwaar is door de Protestantse Kerk afgewezen. De PKN wil nu door de gang naar de rechter de medewerking van de hersteld hervormde gemeente bij uitvoering van de voorziening, en daarmee toegang tot het kerkgebouw, afdwingen.

  • Uit Reformatorisch Dagblad, 29 september 2009.

Rechter: Kerk in Melissant delen

De rechtbank van Rotterdam heeft de hersteld hervormde gemeente van Melissant opgedragen het kerkgebouw op zondagen vanaf uiterlijk twaalf uur ter beschikking te stellen aan de hervormde gemeente. Alle andere eisen van de hervormde gemeente, in een door haar aangespannen kort geding tegen de hersteld hervormde gemeente, heeft de rechter afgewezen.

Dat blijkt uit het integrale vonnis dat de rechtbank maandag openbaar heeft gemaakt. Het kort geding was aangespannen door de hervormde gemeente omdat de hersteld hervormde gemeente weigerde mee te werken aan de uitvoering van een door de Commissie van Bijzondere Zorg (cbz) van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) opgelegde definitieve voorziening in 2007. In die voorziening regelt de Protestantse Kerk de verdeling en het gebruik van de kerkelijke goederen. Zo was het kerkgebouw in Melissant in erfpacht gegeven aan de hersteld hervormde gemeente maar wil de hervormde gemeente er eventueel nog wel kerkdiensten kunnen houden.

De rechter stelt in zijn vonnis dat alleen de eis van de hervormde gemeente tot medegebruik van het kerkgebouw voldoende spoedeisend is om er in kort geding uitspraak over te kunnen doen. De hervormde gemeente had daarnaast ook een aantal andere eisen ingebracht. Die werden door de rechter afgewezen.

De hervormde gemeente had geëist het kerkgebouw op zondagen vanaf elf uur te mogen gebruiken, maar de rechter heeft dat tijdstip verlegd naar „uiterlijk” twaalf uur. Als de hersteld hervormde gemeente echter op een vroeger tijdstip diensten belegt, moet het kerkgebouw in overleg eerder ter beschikking worden gesteld aan de hervormde gemeente. Verenigingsgebouw De Poort mag door de hervormde gemeente één avond per week „exclusief” worden gebruikt.

In zijn vonnis stelt de rechter het eigendom van de kerkelijke goederen niet ter discussie. Hij verwijst naar de jurisprudentie die in deze zaak reeds is gevormd. In de Verklaring voor rechtsprocedure heeft de Utrechtse rechtbank in maart 2008 uitgesproken dat de hervormde gemeenten in de Protestantse Kerk eigenaar zijn van de kerkelijke goederen van de hervormde gemeenten in de vroegere Nederlandse Hervormde Kerk. Ook speelt het voor de rechter geen rol dat de kerkelijke goederen in Melissant in het verleden zijn ondergebracht in een stichting.

De beoordeling van de vraag of de voorziening, zoals die is getroffen door de cbz, inhoudelijk onaanvaardbaar is, leent zich volgens de rechter niet voor een kort geding. Wel stelt hij in het vonnis dat hij er „vooralsnog niet van overtuigd” is dat de aan de hersteld hervormde gemeente opgelegde verdeling naar „maatstaven van redelijkheid en billijkheid aanvaardbaar is.” Klik hier!

Bovendien noemt hij het spoedeisende karakter van dit onderdeel van de eisen van de hervormde gemeente „niet evident” en stelt hij dat „dit geschilpunt” in een eventuele bodemprocedure dient te worden beslecht.

  • Uit Reformatorisch Dagblad, 18 september 2010.

De kleine synode van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) heeft vrijdag in Lunteren ingestemd met een herziening van een voorziening voor de hersteld hervormde gemeente (hhg) van Melissant. De voorziening houdt in dat het meeste vermogen en de gebouwen overgedragen worden aan de hersteld hervormde gemeente. De leden van de hervormde gemeente krijgen voortaan pastorale zorg van de hervormde gemeente van Stellendam.

Orgel

Het orgel is in 1959 gebouwd door de firma C. Verweys (Amsterdam). In 2002 wordt het gerestaureerd door de firma S. de Wit & Zoon (Nieuw-Vennep), die ook de tractuur vernieuwt, de dispositie enigszins wijzigt en het pijpwerk opnieuw intoneert.

Dispositie
  • Hoofdwerk (manuaal 1): Prestant 8' - Roerfluit 8' - Octaaf 4' - Quint 2⅔' - Fluit 2' - Mixtuur 3 sterk (2002) - Trompet 8'.
  • Bovenwerk (manuaal 2): Holpijp 8' - Salicionaal 8' - Prestant 4' - Fluit 4' - Sesquialter 2 sterk - Tremulant.
  • Pedaal: Subbas 16' - Gedekt 8' (unit, 2002).
  • Koppelingen: P + I / P + Super I / P + II / I + II / I + Sub II / I + Super II / I + Super I.

Elektrische kegelladen. Manuaalomvang: C-g3. Pedaalomvang: C-f1.

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur