Handelingen

Meppel, Zuideinde 30 - Stephanus (1856 - 1961)

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Stephanus
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Drenthe
Gemeente: Meppel
Plaats: Meppel
Adres: Zuideinde 30
Postcode: 7941GH
Inventarisatienummer:
Jaar ingebruikname: 1866
Architect: Wennekers, H.J.
Huidige bestemming: gesloopt
Monument status: Geen

Geschiedenis

Neogotische kerk met toren. Buiten gebruik 1961 (toen een nieuwe St. Stephanuskerk op een ander adres, De Grote Oever, in gebruik werd genomen). Gesloopt 1965 na brand.

Geschiedenis. Bron: rkkerkmeppel.nl

Uit de geschiedenis van de katholieken in Meppel:

Halverwege de 15e eeuw kregen de katholieken een eigen kerkgebouw, de huidige Grote of Mariakerk. In 1598 kwam dit kerkgebouw in handen van de reformatie.

In 1861 gaf de aartsbisschop van Utrecht toestemming tot de stichting van een eigen parochie. Tot die tijd waren de katholieken van Meppel aangewezen op de parochiekerk van Steenwijk of van Steenwijkerwold. De parochie heeft 5 jaar gekerkt in een noodkerk, een schuur op de hoek van de Keizers-/Prinsengracht, de Tip geheten. Hier kon pastoor H. Teunissen voor het eerst sinds 260 jaar de Heilige Mis opdragen. In 1866 werd een nieuw kerkgebouw met pastorie aan het Zuideinde in gebruik genomen (op de plaats waar later Randstad een vestiging had). Het was een éénbeukige neogotische kerk met als architect H. Wennekers.

Waren er rond 1860 nog slechts een 60-tal katholieken, in 1900 was het aantal al gegroeid naar ca. 200 en in het begin van de jaren vijftig van de vorige eeuw zelfs al naar 900. De kerk had zo'n 150 zitplaatsen en was duidelijk te klein geworden voor de ongeveer 6 à 700 zondagse kerkgangers. Het aantal inwoners van Meppel groeide in die jaren fors.


Onder het pastoraat van J. van Daatselaar, pastoor in Meppel van 1958-1964, werd een nieuw kerkgebouw gerealiseerd in het nieuwbouwplan op de hoek van de Grote Oever en de Kinkhorststraat. Het werd een kerk die plaats bood aan 460 kerkgangers. De kerk kreeg een eigenstandige toren en bovendien werden de glas-in-loodramen uit de oude kerk boven de ingang en in de dagkapel geplaatst. Op 3 oktober 1961 werd deze kerk, die werd ontworpen door architect P. Starmans uit Utrecht, ingewijd door Mgr. P. Nierman, de eerste bisschop van het in 1956 heropgerichte bisdom Groningen. Opvolgers van pastoor van Daatselaar waren pastoor J. de Bree pr. (1964-1982); pastoor H. Dijkman o.p. (1982-1988) en pastoor A. Hoogenboom o.f.m. (1988-1994). Daarna was pastoraal werker R. Schoemaker tot zijn overlijden op 6 mei 2006 de eerstverantwoordelijke pastor voor Meppel, in 2008 werd hij opgevold door pastor D.Gies, terwijl pastoor A. Buter kerkrechterlijk pastoor is van de parochies Meppel, Hoogeveen en Beilen.

Voor het meer dan 40 jaar oude kerkgebouw, intussen veel te groot voor de steeds kleiner wordende parochie-gemeenschap van Meppel en omstreken, waren vergevorderde nieuwbouwplannen gemaakt. Aan het eind van 2005 bleek echter dat nieuwbouw op hetzelfde terrein niet haalbaar was. Het kerkgebouw werd in 2007 verkocht aan een projectontwikkelaar, nadat de parochie een overeenkomst had gesloten met de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt voor de huur, met recht op koop, van hun kerk aan de Commissaris de Vos van Steenwijklaan 30. Bijna 100 vrijwilligers hebben zich in de periode na de overdracht van het gebouw (in augustus 2007) ingezet voor het aanpassen en inrichten van het nieuwe kerkgebouw.

Op zondag 4 november 2007 werd het kerkgebouw plechtig ingezegend door Mgr. W.J. Eijk, op dat moment bisschop van het bisdom Groningen-Leeuwarden.

De parochie St. Stephanus in Meppel werd op 1-1-2016 opgeheven en met de parochies in Hoogeveen en Beilen samengevoegd tot de nieuwe parochie Heilige Drie-eenheid.

  • Op de website rkkerkmeppel.nl is een boek te bekijken: "St. Stephanusparochie 1861 - 2015. Kroniek van een verdwenen parochie", met vele interessante details, o.a. de nog steeds in de huidige St. Stephanuskerk bestaande glas-in-loodramen.


Afbeeldingen