Handelingen

Metslawier, Balthasar Bekkerstrjitte 27 - Rehoboth

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam object: Rehoboth
Genootschap: Protestantse gemeente Metslawier - Niawier
Provincie: Friesland
Gemeente: Noardeast-Fryslân
Plaats: Metslawier
Adres: Balthasar Bekkerstrjitte 27
Postcode:
Sonneveld-index: 09317
Jaar ingebruikname:
Architect: Booyenga
Huidige bestemming: protestantse kerk
Monument status:Geschiedenis

Metslawier, Rehoboth kerk; jk 25-06-2012

De Gereformeerde Kerk van Metslawier had van 1888 - 1952 een samenwerkingsverband met de Gereformeerde Kerk van Niawier betreffende erediensten en een gezamenlijke predikant.

Op 11 april 2010 zijn de Hervormde Gemeenten en de Gereformeerde Kerken van Metslawier en Nijawier officieel gefuseerd tot: Protestantse Gemeente Metslawier-Niawier.
Het kerkgenootschap heeft vijf gebouwen tot haar beschikking:

  • “Rehoboth” kerk Balthasar Bekkerstrjitte 27 te Metslawier
  • "De Schakel" Balthasar Bekkerstrjitte 27 te Metslawier
  • Doarpstsjerke Tsjerkebuorren 7 te Metslawier
  • Kleastertsjerke Tsjerkepaad 4 te Niawier
  • Doarpshûs “Nij Sion” Bornensisstrjitte 4 te Niawier

In de Media

  • Uit Reformatorisch Dagblad, 27 april 2010.

De hervormde gemeente van Metslawier-Nijawier en de gereformeerde kerken te Metslawier en te Nijawier zijn zondag gefuseerd tot protestantse gemeente Metslawier-Niawier. De ondertekening van de fusieakte vond plaats in de gereformeerde kerk van Metslawier.

De samenwerking tussen de kerken in Noord-Friesland kreeg in 1999 gestalte door het vormen van een federatieve gemeente.

Momenteel telt de gefuseerde gemeente ongeveer 800 leden. Ds. H. Veltman is daarvan predikant. De gemeente telt vier kerkgebouwen: twee in elk dorp. Bij toerbeurt wordt er in die gebouwen gekerkt.

Orgel

Het orgel is in 1968 als opus 723 gebouwd door de firma L. Verschueren (Heythuysen). Adviseur is A.P. Oosterhof (Leeuwarden).

Dispositie

  • Manuaal 1: Prestant 8' - Roerfluit 8' - Prestant 4' - Fluit 2' - Mixtuur 2' 3-4 sterk.
  • Manuaal 2: Gedekt 8' - Gemshoorn 4' - Prestant 2' - Sesquialter 2-3 sterk - Schalmei 8'.
  • Pedaal: Subbas 16' - Prestant 8' (transm.).
  • Koppelingen: manuaal 1 aan pedaal - manuaal 2 aan pedaal - manuaal 2 aan manuaal 1.
Mechanische sleepladen. Manuaalomvang: C-g3. Pedaalomvang: C-f1.

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur

Orgel