Handelingen

Milheeze, Hof 5 - Mariakapel

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam object: Mariakapel
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Noord-Brabant
Gemeente: Gemert-Bakel
Plaats: Milheeze
Adres: Hof 5
Postcode: 5763BL
Inventarisatienummer:
Jaar ingebruikname: 1938
Architect:
Huidige bestemming: kapel
Monument status: Rijksmonument 518095

Geschiedenis

Deze kapel is gewijd aan Maria. Tot in de jaren 1950 trok men uit in processie op Maria Hemelvaart om daar een mis te houden. De kapel is gebouwd op grond, geschonken door de familie Cornelissen, en de parochianen hebben de bouwkosten opgebracht. Pastoor Simonis, naar wie ook het Pastoor Simonisplein is vernoemd, waar de St. Willibrorduskerk staat, heeft de kapel ten geschenke gekregen voor zijn veertigjarig priesterjubileum. Dat was een groots feest waarbij een mis, en een processie (in dit geval naar de kapel) plaatsvond, met vele 'bruidjes' die, vanouds in het wit gekleed, bloemen strooien vooraan de processie. Het bouwjaar 1938 is van belang in dit geval, de dertiger jaren waren de crisisjaren en de mensen hadden niet veel te missen. Toch werd deze (prachtige) kapel gebouwd.

Monumentomschrijving Rijksdienst

De MARIAKAPEL is in 1938 gebouwd ter ere van het priesterjubileum van J. Simonis. De kapel, gebouwd in de stijl van de Delftse School, bevindt zich iets buiten de bebouwde kom van Milheeze.

Omschrijving

De kapel heeft een vierkante plattegrond en is opgetrokken uit imitatie handvorm baksteen met vlechtingen. Op het haaks op de weg staande zadeldak liggen leien in maasdekking. In de zijden en aan de voorkant bevinden zich rondboogtripletten met slanke hardsteen zuilen en aanzetstenen. De muuropeningen zijn afgeschermd door smeedijzeren hekwerk. In de puntgevel aan de voorzijde bevindt zich een blind rondraam en een bekroning in de vorm van een smeedijzeren kruis. Via drie baksteen treden komt men in het inwendige. Op de vloer liggen plavuizen, de muren zijn van baksteen en het plafond is een wit geschilderd en gepleisterd tongewelf. In de achterzijde is een rondboognis met tekstbanderolle en Mariabeeld op baksteen sokkel. De in zandsteen gehouwen tekst luidt: "1898 - Geschenk der parochianen aan Maria, bij het 40 j. priesterjubil. v.h. pastoor J. Simonis - 1938". Het polychrome Mariabeeld met Kind is aan de achterzijde gemerkt met: "Namaak verboden g.l.v. 4228".

De afkorting g.l.v. staat waarschijnlijk voor de beeldenfabriek van Gerard Linssen te Venlo.

Waardering

De kapel is van algemeen belang. Het gebouw heeft cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een geestelijke ontwikkeling, in het bijzonder de ontwikeling van de katholieke devotiecultuur. Het heeft architectuurhistorisch belang als voorbeeld van de Delftse Schoolstijl. Het is gaaf bewaard gebleven.

Cultuur Historische Waardekaart

  • Bouwperiode: 1938
  • Gevels en Materialen: Baksteen
  • Vensters en Deuren: Rondboogtripletten met hardstenen zuilen in voor- en zijgevels. Aanzetstenen van natuursteen.
  • Dak en Bedekking: Zadeldak, lei in maasdekking.
  • Bijzonderheden: Gebouwd ter gelegenheid van jubileum van pastoor.

Externe links

Afbeeldingen