Handelingen

Milheeze, Kerkeind 37 - Willibrordus

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Willibrordus
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Noord-Brabant
Gemeente: Gemert-Bakel
Plaats: Milheeze
Adres: Kerkeind 37/Pastoor Simonisplein
Postcode: 5763BA
Sonneveld-index: 07909
Jaar ingebruikname: 1845
Architect: Jong, J. de (uitbreiding 1963-1964)
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Rijksmonument 8596

Geschiedenis

Neoclassicistische kerk met gedeeltelijk historische toren. Uitbreiding van de kerk vond plaats in 1963-1964 onder leiding van architect J. de Jong. Deze uitbreiding, in sobere en rechthoekige Bossche School stijl, is destijds bij lang niet iedereen in de smaak gevallen, en tot op heden nogal omstreden, wegens het uiterst grote contrast tussen de eerdere architectuur en de uitbreiding naar ontwerp van J. de Jong. Gegeven alle ontwikkelingen, in de ± 50 jaren vanaf 1963, zou dit kerkgebouw nu kwantitatief, qua aantal zitplaatsen, ruim zonder deze smakeloze uitbreiding kunnen. Anderzijds is dit kerkgebouw, door dat enorme contrast, een ongeëvenaard en boeiend voorbeeld van hoe het "Rijke Roomse Leven" nog doorging in de jaren 1960, waarin kwalitatief vaak op uiterste versobering werd aangedrongen (met ook vaak "beeldenstormen" in oudere kerken tot gevolg), en kwantitatief in kleinere plaatsen nog vaak uitbreiding van het aantal zitplaatsen nodig was, inclusief (zoals o.a. in De Rips) sloop en nieuwbouw. Als zodanig is dit kerkgebouw zowel architectonisch als kerkhistorisch uniek, en als geheel "Rijksmonumentwaardig", ook bij een eventuele toekomstige herbestemming. Alleen het bovenste deel van de toren is ontsnapt aan de moderniseringsgolf.

  • 2022 - De Gemert-Bakelse woningstichting gaat een plan maken voor de kerk, die op termijn aan de eredienst zal worden onttrokken.

Monumentomschrijving Rijksdienst

R.K. Kerk en Toren. St. Willibrorduskerk. In 1844/45 gebouwd op de fundamenten van de St. Anthoniuskapel die in het begin van de XVe eeuw door Jan van Berlaer, heer van Helmond (1425) gesticht was. De onderste drie geledingen van de toren schijnen nog de overblijfselen van die kapel te zijn. Het Waterstaats-interieur, later nog uitgebreid met korte zijbeuken, met zijn jonische zuilen en halfzuilen en vlak tongewelf, is in 1963 geheel uitgebroken en gemoderniseerd, met toevoeging van twee geheel nieuwe zijbeuken. Tweeklaviers orgel van de Gebr. Gradussen uit 1887. Voor dit orgel werd gebruik gemaakt van het oude orgel van F.C. Smits uit 1856. In 1956 gewijzigd door de Gebr. Vermeulen. Mechanisch torenuurwerk, elektrische opwinding.

Externe links

Afbeeldingen