Handelingen

Naarden, Kloosterstraat 29 - Comeniuskapel

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Comeniuskapel
Genootschap: Waalse Hervormde Gemeente
Provincie: Noord-Holland
Gemeente: Gooise Meren
Plaats: Naarden
Adres: Kloosterstraat 29
Postcode: 1411RS
ID nummer:
Jaar ingebruikname: 15e
Architect:
Huidige bestemming: mausoleum Comenius
Monument status: Rijksmonument 30214

Geschiedenis

Historische voormalige kloosterkapel, 1652-1820 Waalse gemeente.

Monumentomschrijving Rijksdienst

Comeniuskapel, Weeshuiskazerne, oorspronkelijk kapel van Tertiarissen van St. Franciscus, later Waalse Kerk. Laatgotische kapel 2e helft XV.

Geschiedenis vervolg

Oorspronkelijk het koor van het Mariaconvent, een nonnenklooster dat van ca 1440 tot 1579 in Naarden was gevestigd. Het klooster werd daarna een Weeshuis en een vestiging van een Latijnse school. Het kerkje werd in 1651 in gebruik genomen als Waalse Kerk. Comenius werd hier begraven op 22 november 1670. Vanaf 1791 is de kerk ook door de Lutherse gemeente.gebruikt. In 1813-1814 is het gebruikt door de Fransen voor het onderbrengen van gevangenen. De Waalse gemeente is opgeheven in 1819. Gebruik door Lutherse gemeente gestaakt in 1820. De vervallen kapel kwamen samen met weeshuiscomplex in handen van de stad Naarden, die het daarna gebruikte als kazerne. Kapel was hierna tijdelijk onderkomen voor textielfabriekje van de fa Salomonson uit Almelo. Overname door het Rijk van het gehele weeshuiskazernecomplex in 1845. Functie kapel: magazijn. Vanaf 1861: onderkomen garnizoen. In 1933 is de kapel op verzoek van de Tsjecho-Slowaakse regering afgescheiden van de rest van het complex en ingericht als mausoleum voor Comenius.en gerestaureerd in 1935. De inrichting van de kapel als mausoleum was in 1936-1937 op kosten Tsjecho-Slowakije door Tsjechoslowaakse kunstenaars: Jaroslav Benda (Praag, 27-4-1882 - Praag, 12-1-1970): geëtste ramen met afbeeldingen over leven en werken van Comenius, alsmede 7 glas-in-lood vensters. Meest recente restauratie van het mausoleum was in 2007 door Helicon uit Alphen a/d Rijn. Jaroslav Horejc (Praag, 15-6-1886 - Praag, 3-1-1983): bronzen koorhek met 8 beeldengroepen met voortstellingen van episoden uit het leven van Comenius.

  • (Bron: tGooi.info)

Orgel

Er is geen orgel meer aanwezig.

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur