Handelingen

Neerloon, Maasdijk - Victor (1649 - 1821)

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Victor
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Noord-Brabant
Gemeente: Oss
Plaats: Neerloon
Adres: Maasdijk
Postcode:
ID nummer: 13555
Jaar ingebruikname: 1649
Architect:
Huidige bestemming: gesloopt
Monument status:

Geschiedenis

Deze kerk is voorafgegaan door een houten kerkje wat rond 1400 is gebouwd. Het gebied rondom Neerloon was lange tijd eigendom van de Dom_van_Xanten , die in Neerloon een hoeve bezat. Neerloon diende kerkelijke belasting te betalen aan Xanten en toen dit een keer niet gebeurde in de 13e eeuw, werd het gehele dorp geëxcommuniceerd. In 1405 liet het kapittel een kerk bouwen in Neerloon en gaf het dezelfde beschermheilige als de eigen dom.

Na de Tachtigjarige oorlog kwam de kerk in handen van de protestanten en waren katholieken aangewezen op een schuurkerk. Doordat er amper protestanten in de omgeving woonden, raakte de kerk in verval. Dit werd verergerd toen de kerk beschadigd raakte door oorlogshandelingen in 1784. In de Franse tijd kregen de katholieken de kerk weer terug. Door een overstroming in 1820 stort de kerk in, op de toren na.

Tegen deze toren werd het jaar erop een nieuwe waterstaatskerk gebouwd die in 1824 in gebruik werd genomen.

Naamgeving

De heilige Victor van Xanten (-287) is een martelaar en was een Romeins officier die volgens de overlevering stierf toen de keizer van Rome de christenen in gans het Romeinse Rijk vervolgde. Als praefectus cohortis van het Thebaanse Legioen werd hij volgens Legenda Aurea onder leiding van St. Mauritius door keizer Maximianus Hercules vanuit Egypte naar de grenzen van Gallië gestuurd om een opstand neer te slaan. Aangekomen in Agaunum in Zwitserland (Sankt Moritz) werden offers gebracht aan de Romeinse goden om de overwinning af te smeken. Het Thebaanse Legioen bestond echter voornamelijk uit christenen en zij weigerden de keizer en de goden te vereren. Hiervoor werden ze allen vervolgd en gedood, waaronder het cohort van Victor dat op de vlucht langs de Rijn tot voorbij Colonia Claudia Ara Agrippinensium (Keulen) wist te komen. Daar, in het Amfitheater van Birten nabij Xanten, werd hij samen met ruim 360 andere soldaten gemarteld en gedood.

Afbeeldingen