Handelingen

Neerloon, Maasdijk 19 - Victor

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Victor
Genootschap: Rooms-Katholieke Kerk
Provincie: Noord-Brabant
Gemeente: Oss
Plaats: Neerloon
Adres: Maasdijk 19
Postcode: 5371PD
Sonneveld-index: 07944
Jaar ingebruikname: 1821
Architect:
Huidige bestemming: kerk met Kerkhof H. Victor
Monument status: Rijksmonument 32400 (Kerk)
518214 (Heilig Hartbeeld)

Geschiedenis

Het schip van de voorgaande kerk is afgebroken en de toren uit de 14e eeuw is daarbij blijven staan. De kerk is daar in 1821 tegen aangebouwd. De kerk werd in 1824 in gebruik genomen maar het duurde nog tot 1848 voordat de kerk werd ingezegend door bisschop Joannes Zwijsen.

De kerk is opgezet als eenbeukige kerk met zadeldak. De 14e-eeuwse toren heeft in de onderste lagen tufsteen en is rond 1820 verhoogd. Bij deze verhoging zijn de bestaande galmgaten dichtgemetseld en nieuwe galmgaten aangebracht voorzien van rondbogen. Het uurwerk uit 1929 is gemaakt door de uurwerkfabrikant Eijsbouts uit Asten, die na de Tweede Wereldoorlog ook klokken ging maken. De toren is voorzien van een tentdak. In de kerk is een orgel aanwezig, in 1845 gemaakt door Franciscus Cornelius Smits. Daarnaast is er een verlaagd altaar aanwezig van circa 1700. De kerk is in 1965 aangewezen als rijksmonument.

Glas-in-loodramen

In het priesterkoor bevinden zich drie glas-in-loodramen. Het derde raam, in het midden, met een Christusfiguur is pas later ontdekt en weer zichtbaar gemaakt. De andere twee ramen bevatten afbeeldingen van Petrus en Paulus met het tweesnijdend zwaard.

Naamgeving

De heilige Victor van Xanten (-287) is een martelaar en was een Romeins officier die volgens de overlevering stierf toen de keizer van Rome de christenen in gans het Romeinse Rijk vervolgde. Als praefectus cohortis van het Thebaanse Legioen werd hij volgens Legenda Aurea onder leiding van St. Mauritius door keizer Maximianus Hercules vanuit Egypte naar de grenzen van Gallië gestuurd om een opstand neer te slaan. Aangekomen in Agaunum in Zwitserland (Sankt Moritz) werden offers gebracht aan de Romeinse goden om de overwinning af te smeken. Het Thebaanse Legioen bestond echter voornamelijk uit christenen en zij weigerden de keizer en de goden te vereren. Hiervoor werden ze allen vervolgd en gedood, waaronder het cohort van Victor dat op de vlucht langs de Rijn tot voorbij Colonia Claudia Ara Agrippinensium (Keulen) wist te komen. Daar, in het Amfitheater van Birten nabij Xanten, werd hij samen met ruim 360 andere soldaten gemarteld en gedood.

Monumentomschrijving Rijksdienst

Kerk

ROOMS KATHOLIEKE KERK van St. Victor, eenbeukig kerkje in neoclassicistische stijl, uit 1821 (na afbraak van de vorige), tegen eenvoudige 14de eeuwse toren van baksteen, onderaan tot 2 meter hoogte nieuw ommetseld. De toren is geheel vlak, de galmgaten hebben de vorm van gekoppelde rondbogen. Het kerkinterieur toont pilasters en tongewelf van stuc; in stijl en tijd bijbehorende sacristie. Gerestaureerd in 1960-61. Verlaagd altaar uit plm 1700, Lodewijk XVI communiebank. Orgel met twee manualen orgel, in 1845 gemaakt door F.C. Smits. In de klokkenstoel bevonden zich tot aan de Tweede Wereldoorlog twee klokken van H. Petit uit 1797. Thans resteert daar nog de kleine van: diam. 53,5 cm. Na 1974 werd er een tweedehands klok bijgehangen, gekomen uit een gesloten kerk uit Tilburg. Deze klok is van Petit & Fritsen, vervaardigd in 1955 en heeft diam. 69 cm. Mechanisch torenuurwerk, B. Eijsbouts, Asten, 1929.

Heilig Hartbeeld

Te Neerloon staat op de Maasdijk, op de kruising met de Loonsestraat, een HEILIG-HARTBEELD, vervaardigd omstreeks 1930 door Albert Meertens. Het object is markant gesitueerd naast de negentiende-eeuwse R.K. kerk (rijksmonument).

Omschrijving

Op een handvorm bakstenen sokkel, waarop aan de voorzijde een kunststenen plaat met de inscriptie: "Heer / blijf / bij ons!", staat op een kunststenen dekplaat een kalkstenen Heilig Hartbeeld, dat gericht is naar de kerk. Op de zijkant de inscriptie: "Meertens". Het beeld is markant op de dijk geplaatst in een half-cirkelvormig plantsoen, omgeven door een hekwerk met poortje, bestaande uit bakstenen pijlers en ijzeren buizen. Om het plantsoen zijn linden geplant.

Waardering

Het H.-Hartbeeld is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een sociale en geestelijke ontwikkeling, in het bijzonder de ontwikkeling van de katholieke devotiecultuur, het is tevens van belang voor de typologische ontwikkeling van het H.-Hartmonument. Het heeft kunsthistorisch belang als voorbeeld van het werk van het atelier Meertens. Het heeft ensemblewaarden vanwege de situering naast de kerk, nauw verbonden met de ontwikkeling van het kerkdorp en heeft als zodanig een bindende functie voor het gehele complex.

MIP omschrijving (MIP nummer

  • Naam monument: Kerk van St. Victor
  • Bouwstijl: Waterstaatsstijl
  • Bouwperiode: 1821
  • Gevels en materialen: Baksteen, tufsteen, natuursteen.
  • Vensters en deuren: Rondboogramen met traceringen.
  • Dak en bedekking: Zadel- en tentdaken met leien.
  • Bijgebouwen: Lijkenhuisje (circa 1910) met mansardedak. Op het kerkhof aan de oostzijde enkele oude priestergraven.
  • Interieur: Verlaagd altaar uit circa 1700, Lodewijk XVI communiebank. Twee klokken waarvan een in 1797 hergoten en een kleinere oudere klok.
  • Omschrijving: Na afbraak van de vorige tegen eenvoudige 14de eeuwse toren van baksteen gebouwd. Deze toren onderaan tot twee meter hoogte nieuw ommetseld. De toren is geheel vlak, de galmgaten hebben de vorm van gekoppelde rondbogen. Het kerkinterieur toont pilasters en een tongewelf van stuc; in stijl en tijd bijbehorende sacristie. Gerestaureerd in 1960-1961.

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur