Handelingen

Niawier, Tsjerkepaed 4 - Kleastertsjerke

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam object: Kleastertsjerke
Genootschap: Protestantse gemeente Metslawier - Niawier
Provincie: Friesland
Gemeente: Noardeast-Fryslân
Plaats: Niawier
Adres: Tsjerkepaed
Postcode: 9138SP
Sonneveld-index: 09362
Jaar ingebruikname: 1678
Architect:
Huidige bestemming: protestantse kerk
Monument status: Rijksmonument 31587


Geschiedenis

Niawier, Kleastertsjerke; opname 29-03-2009 foto. Jelle Visser Dokkum.

Op 11 april 2010 zijn de Hervormde Gemeenten en de Gereformeerde Kerken van Metslawier en Nijawier officieel gefuseerd tot: Protestantse Gemeente Metslawier-Niawier.
Het kerkgenootschap heeft vijf gebouwen tot haar beschikking:

  • “Rehoboth” kerk Balthasar Bekkerstrjitte 27 te Metslawier
  • "De Schakel" Balthasar Bekkerstrjitte 27 te Metslawier
  • Doarpstsjerke Tsjerkebuorren 7 te Metslawier
  • Kleastertsjerke Tsjerkepaad 4 te Niawier
  • Doarpshûs “Nij Sion” Bornensisstrjitte 4 te Niawier

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

In 1678 uit oud materiaal herbouwd kerkje; omlijste ingang aan de noordzijde met steen waarin inscriptie betreffende de bouw. In de kerk eenvoudige preekstoel XVIII, vier 17de-eeuwse zerken, twee tekstbordjes als te Aalsum. Eenklaviers orgel, in 1818 gemaakt door J.A. Hillebrand. De 13de eeuwse klok is naar het Friesch Museum te Leeuwarden overgebracht. Mechanisch smeedijzeren torenuurwerk, is buiten gebruik gesteld.

In de media

  • Uit Reformatorisch Dagblad, 27 april 2010.

De hervormde gemeente van Metslawier-Nijawier en de gereformeerde kerken te Metslawier en te Nijawier zijn zondag gefuseerd tot protestantse gemeente Metslawier-Niawier. De ondertekening van de fusieakte vond plaats in de gereformeerde kerk van Metslawier.

De samenwerking tussen de kerken in Noord-Friesland kreeg in 1999 gestalte door het vormen van een federatieve gemeente. Momenteel telt de gefuseerde gemeente ongeveer 800 leden. Ds. H. Veltman is daarvan predikant. De gemeente telt vier kerkgebouwen: twee in elk dorp. Bij toerbeurt wordt er in die gebouwen gekerkt.

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur

Orgel