Handelingen

Nijkerk, Bernhardstraat 46 - Christelijke Gereformeerde Kerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam object: Christelijke Gereformeerde Kerk
Genootschap: Christelijke Gereformeerde Kerk
Provincie: Gelderland
Gemeente: Nijkerk
Plaats: Nijkerk
Adres: Bernhardstraat 46
Postcode: 3862CL
Sonneveld-index: 11895 11903
Jaar ingebruikname: 1961
Architect:
Huidige bestemming: woning
Monument status: geenGeschiedenis

Gebouwd als Christelijke Gereformeerde Kerk. Als zodanig in gebruik tot 1991.

Vanaf 1992 Nieuw Apostolische Kerk in Nederland.

  • 2017 Gemeente opgeheven en de kerk gesloten. Het kerkje is verbouwd tot woning.

In de media

  • Uit Stad Nijkerk.nl, d.d. 4 september 2018

Van het kerkgebouw aan de Prins Bernhardstraat in Nijkerk wordt de bestemming gewijzigd in wonen. In de kerk worden al meerdere jaren geen diensten meer gehouden. Het kerkje is in 1961 gebouwd en deed dienst als onderkomen van de christelijke Gereformeerde kerk. In 1991 kwam hieraan een einde waarna het kerkje in 1992 in gebruik werd genomen door de Nieuw Apostolische Kerk in Nederland. Vanaf 2011 werden er ook diensten gehouden door de Gereformeerde kerk Nederland. In 2017 kwam er een eind aan het gebruik als kerkgebouw. Al eerder werd een verzoek ingediend dat was gericht op de afbraak van het kerkgebouw in ruil voor de bouw van een nieuwe woning. In het huidige plan, waaraan het college van burgemeester en wethouders medewerking wil verlenen, wordt uitgegaan van het vestigen van een woning in het kerkgebouw zelf.

Met het meewerken aan het verzoek wil het college ook voorkomen dat het kerkgebouw langdurig leeg komt te staan. Ook speelt mee dat de impact op de omgeving wat betreft geluid en parkeerdruk maar minimaal zal zijn. Er moet nog wel onderzoek worden gedaan, onder meer naar de aanwezigheid van beschermde diersoorten. Ook moet akoestisch onderzoek plaatsvinden naar eventuele belemmeringen voor het bedrijf Bronswerk. Wanneer grondwater aan de bodem moet worden onttrokken moet worden gekeken of een eerder geconstateerde verontreiniging op het terrein van Bronswerk hierop een negatieve invloed heeft.

Afbeeldingen

Exterieur