Handelingen

Nijmegen, Daniëlsweg 42 - O.L. Vrouw ten Hemelopneming

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: O.L. Vrouw ten Hemelopneming
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Gelderland
Gemeente: Nijmegen
Plaats: Nijmegen
Adres: Daniëlsweg 42
Postcode: 6543RJ
Inventarisatienummer: 11982
Jaar ingebruikname: 1963
Architect: Bruijn, L.A.J. de
Huidige bestemming: buiten gebruik, nu "De Daniël"
Monument status: Gemeentelijk monument

Geschiedenis

Belangrijke moderne kerk met toren(tje). Bijnaam "Daniëlskerk".

Als R.K. kerk buiten gebruik in 1999.

Na acties tegen de oorspronkelijke slooplannnen toch behouden, en verbouwd tot voorzieningencentrum "De Daniël" voor o.a. geestelijk gehandicapte kinderen, en (ook in een aanbouw aan de achterkant) woningen. Het exterieur is in grote lijnen intact gebleven, al is de toren ontdaan van klok en kruis. In het interieur bevindt zich nog steeds een grote centrale ruimte, die na de inbouw gedeeltelijk de oorspronkelijke ruimtewerking van het kerkgebouw heeft behouden.

Herbestemming

Een actiegroep weet sloop van de Daniëlskerk tegen te gaan. Plannen voor nieuwe villa's zijn dan van de baan, De Daniël krijgt een maatschappelijke functie als thuis voor gehandicapte jongeren die er vrijwel zelfstandig leven. Verder komt er een dagverblijf voor kinderen die zijn aangewezen op meer hulp en hulpmiddelen. In de grote centrale ruimte kunnen buurtactiviteiten plaatsvinden.

Externe links

Afbeeldingen