Handelingen

Obdam, Dorpsstraat 151 - Victor

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Victor
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Noord-Holland
Gemeente: Koggenland
Plaats: Obdam
Adres: Dorpsstraat 151
Postcode: 1713HA
Sonneveld-index: 05956
Jaar ingebruikname: 1892
Architect: Bleijs, A.C.
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Provinciaal monument


Geschiedenis

Belangrijke neoromaanse kerk met toren.

Interieur en architectuur

De eerste steen voor de huidige St. Victorkerk van Obdam werd op 21 april 1891 gelegd door bouwpastoor Fit. Vijftien maanden later – namelijk op 25 juli 1892 – werd de kerk door de toenmalige bisschop van Haarlem Mgr.C.J.M. Bottemanne ingewijd. De kerk is een kruisbasiliek in neogotische stijl. De architect van de St. Victorkerk is de uit Hoorn afkomstige Adrianus Cyrianus Bleys. Hij heeft vele kerken en gebouwen in Noord-Holland ontworpen en gebouwd, waaronder de oude Dionysiuskerk in Heerhugowaard, de Cunerakerk in Nibbixwoud, de Koepelkerk in Hoorn en de St. Nicolaaskerk in Amsterdam. Ook het Mill Hill-gebouw en het raadhuis van Obdam zijn van zijn hand. De voorloper van de huidige kerk, die ook aan St. Victor was gewijd, stond aan de andere kant van de weg, waar nu Victor’s Hof is gelegen. Het robuuste marmeren doopvont rechts achterin de kerk is uit de oude kerk meeverhuisd, evenals de twee klokken. De klokken zijn in de oorlog geroofd. Eén van de klokken bleef gespaard. De andere is door een nieuwe vervangen. In de kerk vallen de prachtige kruiswegstaties op. Ze zijn uitgevoerd in ‘haute reliëf’ en komen uit het atelier van E. van Ternelmont uit Den Bosch. De staties zijn in 1910 aangebracht. Prachtig zijn ook de kroonluchters die zich bevinden boven het middenpad. In de absis van het Priesterkoor bevinden zich zeven schilderingen. Vijf van de zeven taferelen geven gebeurtenissen uit het Oude Testament weer, die kunnen worden beschouwd als voorafbeeldingen van de Eucharistie. Vanuit de kerk gezien zien we van links naar rechts: (1) het offer van Abel; (2) de priesterkoning Melchisédek biedt brood en wijn aan als dankmaaltijd; (3) Abraham staat op het punt zijn enige zoon Isaäk te offeren; (4) het Joodse volk verzamelt manna in de woestijn; (5) de profeet Elia wordt door een engel gesterkt. Voor in de kerk zien we een beeld van onze patroonheilige St. Victor. Dit was een Romeins soldaat die vanwege zijn christelijk geloof weigerde aan een heidense offerplechtigheid mee te doen. Daarop werd hij door zijn strijdmakkers gedood en stierf aldus de marteldood. St. Victor is voor ons een voorbeeld door zijn standvastigheid in het geloof. Standvastig was ook de heilige Johannes Nepomuk. Zijn beeld bevindt zich aan de voorzijde van de biechtstoel. Hij is patroonheilige voor het biechtgeheim. Op twee plaatsen in de kerk komt de devotie voor Maria tot uiting. Voor in de kerk zien we een verkleinde kopie van de beroemde icoon van Maria van Altijddurende Bijstand. Het Mariabeeld dat hier eerst stond, heeft achterin de kerk een plaats gekregen. In 2006 is er achter de pastorie een nieuwe kapel ter ere van Maria van Lourdes gebouwd. Aanleiding was de parochiebedevaart naar Lourdes in het jaar ervoor.

De heilige Victor

De huidige kerk van de parochie te Obdam is op 15 augustus 1892 in gebruik genomen. De kerk en de parochie zijn toegewijd aan de heilige Victor. Victor was een veteraan van het Romeinse leger. Op een avond in het jaar 286 zoekt hij onderdak voor de nacht. Hij klopt aan bij een afdeling van het keizerlijke leger. In het kamp wordt feest gevierd, omdat er een veldslag was gewonnen. De strijders vertellen Victor dat ze voorafgaand aan de veldslag een offer­plechtigheid hebben gehouden om de goden gunstig te stemmen. Een groep christelijke soldaten weigerde echter aan die heidense offerplechtigheid mee te doen. Deze mannen werden gedood. Dan maakt Victor bekend dat ook hij christen is en dat hij de anderen benijdt dat ze voor hun geloof zijn gestorven. Die woorden zijn voor de soldaten genoeg om ook Victor te vermoorden. Zo sterft hij de marteldood. Sinds zijn heiligverklaring staat de heilige Victor patroon voor een standvastig geloof. Moge hij ons daarin tot voorbeeld zijn. Wanneer Sint Victor tot patroonheilige van Obdam is gekozen, is niet bekend. Waarschijnlijk is dat gebeurd onder invloed van de Abdij van Egmond, waar relikwieën van Sint Victor werden vereerd. De stoffelijke resten van de heilige Victor liggen in het Duitse plaatsje Xanten. Bovenop zijn graf is een prachtige Dom gebouwd. De feestdag van Sint Victor is 10 oktober.

  • (Bron: sintvictorparochie.n)
  • 2023 - De kerkklok van de Sint-Victorkerk hangt weer op zijn plek in Obdam. De restauratie van de wijzers en de frameverlichting duurde ongeveer drie maanden. „We kunnen eindelijk weer zien hoe laat het is.” Firma Vellema, een specialist in torenuurwerken, heeft het uurwerk na een grondige restauratie weer teruggeplaatst.

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur