Handelingen

Oldebroek, Mheneweg Noord 1 - Luctor et Emergo (1893 - 2005)

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Luctor et Emergo
Genootschap: Vrije Evangelische Gemeenten (niet bij Bond)
Provincie: Gelderland
Gemeente: Oldebroek
Plaats: Oldebroek
Adres: Mheneweg Noord 1
Postcode: 8096BR
ID nummer: 12069
Jaar ingebruikname: 1893
Architect:
Huidige bestemming: verenigingsgebouw
Monument status: Gemeentelijk monument

Geschiedenis

Zaalkerk met dakruiter.

Afgescheiden Vrije Evangelische Gemeente.

Buiten gebruik in 2005, toen links naast dit gebouw een nieuwe kerk in gebruik werd genomen. Nu verenigingsgebouw.

In 1893 is de kerk van de zendingsgemeente aan de Mheneweg Noord gebouwd en in gebruik genomen. Het gebouw met zijn 350 zitplaatsen werd te klein. Men wilde wel nieuw bouwen, maar het oude gebouw had de monumentenstatus en kon dus niet gesloopt worden. Naar een ontwerp van BDG Architecten is een nieuwe kerk ontworpen naast de bestaande kerk. Op 10 mei 2004 is met de bouw van die nieuwe kerk begonnen en 20 mei 2005 is de kerk, waar ruimte is voor 500 tot 600 kerkgangers, in gebruik genomen. (52-04/54-05)

Het oude kerkje is daarna teruggerestaureerd naar de situatie van 1894. Het heeft een eigen functie als trouw- en rouwlocatie, en als stilte- en conferentiecentrum. (62-09)

In de media

Uit Reformatorisch Dagblad, 15 mei 2007.

Het kerkgebouw uit 1893 waarin de zelfstandige evangelische gemeente Luctor et Emergo in Oldebroek tot 2005 samenkwam, wordt gerestaureerd. Het monumentale pand komt in gebruik als trouwkapel, rouwcentrum en als stilte- en ontmoetingsruimte. Ook herinneringen aan de geschiedenis van de geloofsgemeenschap krijgen een plek in het kerkje.

Twee jaar geleden verhuisde Luctor naar een nieuwe kerk, pal naast de oude. Na de restauratie zal een transparante ruimte de gebouwen met elkaar verbinden. De bidstondkapel die in het verleden achter de kerk stond, komt weer terug. Mogelijk wordt in deze ruimte een bibliotheek met geestelijke lectuur gevestigd.

De restauratie, die in 2008 plaatsheeft, kost 220.000 euro. De kerk diende hiervoor een subsidieaanvraag in. Een klein deel van het bedrag neemt zij voor eigen rekening door het doen van herstelwerkzaamheden.

Uit Reformatorisch Dagblad, 14 april 2009.

Het oude monumentale kerkgebouw van de evangelische geloofsgemeenschap Luctor et Emergo in Oldebroek wordt op dit moment gerestaureerd. Het kerkje wordt teruggebracht in de staat waarin het 115 jaar geleden werd opgeleverd.

De aanbouw uit 1979 is inmiddels gesloopt. Het is verder de bedoeling dat de deuren achter de preekstoel terugkomen, er weer symmetrisch een aantal gietijzeren ramen aan weerszijden van de kerk komen en er opnieuw een bidstondruimte wordt gebouwd.

Het kerkje werd in 2004 overbodig toen de geloofsgemeenschap Luctor et Emergo pal ernaast een nieuwe kerk met 600 zitplaatsen bouwde. De nieuwe kerk wordt door een glazen gang verbonden met het historische kerkje. Het is de bedoeling dat het gerestaureerde kerkje in de toekomst onder meer gebruikt gaat worden als trouwlocatie, rouwlocatie, stiltecentrum en conferentiecentrum.

Met de restauratie is een bedrag gemoeid van zo’n 230.000 euro. Een groot deel daarvan wordt gedekt door subsidies. Zo ontving de geloofsgemeenschap 100.000 euro van de provincie Gelderland. De restauratie wordt deels uitgevoerd door vrijwilligers.

De wortels van Luctor et Emergo gaan terug tot het gezelschapsleven in de 19e eeuw. Daarin begonnen zich rond 1860 twee richtingen af te tekenen: een stroming die steeds calvinistischer werd en een stroming die steeds duidelijker evangelische trekken vertoonde. Toen in 1860 ds. L. H. A. Bähler in Oosterwolde predikant werd, bleek hij met name op de laatste groep invloed te hebben.

Na het vertrek van ds. Bähler in 1880 bleef een groep mensen particuliere samenkomsten beleggen. Zij vervreemdden zich hoe langer hoe meer van de plaatselijke Nederlands (sic) hervormde kerk.

In 1894 kreeg de groep een eigen gebouw, dat de naam Luctor et Emergo kreeg. Voorgangers uit eigen kring leidden de diensten. Op dit moment zijn er ongeveer tien voorgangers die volgens een bepaald rooster zondags in de samenkomsten voorgaan. Ook worden regelmatig gastsprekers uitgenodigd.

Uit Reformatorisch Dagblad, 24 november 2009.

Geloofsgemeenschap Luctor et Emergo heeft donderdag een kerkklok in ontvangst genomen van de hersteld hervormde gemeente in het Gelderse Oosterwolde. De hersteld hervormde gemeente heeft tijdens de nieuwbouw van een eigen kerk zestien maanden gebruikgemaakt van het kerkgebouw van Luctor et Emergo en wil met de gift haar dankbaarheid tonen.

De kerkklok komt te hangen in het oude kerkje uit 1893 van Luctor et Emergo, dat momenteel een restauratie ondergaat. Op 11 december wordt het gebouw heropend door gedeputeerde A. van der Kolk van Gelderland.

Het monumentale pand aan de Mheneweg-Noord was diverse malen uitgebreid. Het aantal leden van Luctor et Emergo groeide de afgelopen jaren echter zo sterk dat nieuwbouw noodzakelijk was. In 2005 is een nieuw kerkgebouw in gebruik genomen.

Het oude kerkgebouw is naar zijn oorspronkelijke afmetingen teruggebracht en biedt plaats aan ruim 120 personen. In de toekomst zal het worden gebruikt voor huwelijken, rouwdiensten, Bijbelstudies, concerten, tentoonstellingen en conferenties.

Afbeeldingen