Handelingen

Oldenzaal, Kruisstraat 9 - Allerheiligste Drieëenheid (1930 - 2016)

Uit Reliwiki

(Doorverwezen vanaf Oldenzaal, Kruisstraat 9 - Allerheiligste Drieëenheid)
Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Allerheiligste Drieëenheid
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Overijssel
Gemeente: Oldenzaal
Plaats: Oldenzaal
Adres: Kruisstraat 9
Postcode: 7573GJ
Sonneveld-index: 10464
Jaar ingebruikname: 1930
Architect: Wolter te Riele (1867 - 1937); Croonen, K.L.
Huidige bestemming: Buiten gebruik (2016)
Monument status: Geen

Geschiedenis

Derde parochiekerk van Oldenzaal (na St. Plechelmus en St. Antonius van Padua), opgericht jaren 1920 als gevolg van noordelijke stadsuitbreiding aldaar. Bouwpastoor was de Culemburgse kapelaan F. Stokman. Inwijding 1930 door Mgr. J.H.G. Jansen, aartsbisschop van Utrecht.

Belangrijk, monumentaal werk uit het latere oeuvre van Wolter te Riele (1867 - 1937), i.s.m. de Oldenzaalse architect K.L. Croonen. Grote driebeukige basilicale kerk met brede beuken, en een door middel van een koepel verhoogd priesterkoor, dat door twee zijtorens en aan drie zijden door veelhoekige absiden geflankeerd wordt. Interieur met grote bakstenen stergewelven. Het middenschip is voorzien van zgn. vensterbanktriforia (smalle loopgangen, tussen binnen- en buitenmuur, ter hoogte van vensterzone), kenmerkend voor het oeuvre van Te Riele. De oorspronkelijk ontworpen westtoren is wegens geldgebrek onvoltooid gebleven. Als geheel typerend voor Te Rieles poging om de traditionele neogotiek aan te laten sluiten bij de vernieuwde liturgische inzichten uit de eerste helft van de twintigste eeuw. Tevens beïnvloed door het (baksteen)expressionisme van die tijd. De gebrandschilderde ramen, gemaakt door de Oldenzaalse glazenier H. Schoenaker, zijn in de jaren 1950 aangebracht.

  • 2012 - Begin 2012 is de toekomst van dit uiterst belangrijke kerkgebouw, als R.K. kerk, tamelijk onzeker.
  • 2016 - 1 januari 2016 is de laatste kerkdienst gehouden.
  • 2020 - Het bestuur van de Plechelmusparochie in Oldenzaal moet op zoek naar een andere koper voor de Drieëenheidkerk aan de Kruisstraat. De partij waarmee het parochiebestuur in zee leek te gaan, heeft zich net voor de feestdagen teruggetrokken.
  • 2021 - Nu het aartsbisdom bisdom Utrecht officieel akkoord is, zal de Drieëenheidkerk op 15 maart 2021 aan de eredienst onttrokken. De kerk aan de Kruisstraat wordt verkocht aan projectontwikkelaar De Gilde. In het gebouw worden twaalf koopappartementen gemaakt. Het is de bedoeling dat er een pastoraal steunpunt wordt gerealiseerd in de kerk.

Geschiedenis Drieëenheidkerk

De Geloofsgemeenschap H. Drieeenheid ligt aan de noordkant van Oldenzaal. Met de Antonius- en de Mariakerk ligt zij op enige afstand in een kring rond de oude Plechelmus, de moederkerk van deze oudste stad in Twente. Vanaf de dag dat de St. Plechelmus in 954 door Bisschop Balderik werd ingewijd, is deze kerk tot in de twintigste eeuw de enige parochiekerk van Oldenzaal geweest. Alleen in de tijd van de Reformatie, toen de Plechelmus in handen van de protestanten was, werd zij vervangen door een noodkerkje. In 1809 werd de Plechelmuskerk door koning Lodewijk Napoleon aan de katholieken teruggegeven. Vanaf die tijd konden de katholieken van Oldenzaal en omgeving weer in hun oude Plechelmus kerken. Maar Oldenzaal breidde zich uit. Rond de jaren 1900 moest er een tweede parochie komen. In 1912 werd er aan de zuidkant van de stad, aan de Spoorstraat, de St. Antoniuskerk gebouwd. Oldenzaal bleef groeien. De stadsuitbreiding aan de noordkant, de Noordpool, maakte het noodzakelijk dat 15 jaar later een derde parochie gesticht werd. Dat was in het jaar 1927.

  • (Bron: plechelmusparochie.nl)

In de media

  • Uit RTVoost 15 december 2013

Stichting Vrienden van de Drie-eenheidkerk in Oldenzaal wil dat de Paus bemiddelt in een ruzie met het bestuur van de Plechelmusparochie. Het bestuur overweegt de Drie-eenheidkerk namelijk te sluiten. Die dreigende sluiting is veel parochianen in het verkeerde keelgat geschoten. Sommigen weigeren, uit boosheid, nog langer hun jaarlijkse kerkbijdrage over te maken. De stichting wil dat de Paus ingrijpt omdat de Drie-eenheidkerk de grootste kerk in het Bisdom is, met meer dan zesduizend parochianen. De stichting heeft weinig vertrouwen in een bemiddeling door een vicaris of kardinaal, omdat die de kant van het parochiebestuur kiezen. Volgens de stichting is de Paus er voor het volk en wordt het hoog tijd dat hij die positie inzet om de Drie-eenheidkerk voor de parochianen te behouden.

Externe links

Afbeelding

foto:G.Bennink