Handelingen

Oosteind, Provincialeweg 80 - Johannes de Doper

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Johannes de Doper
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Noord-Brabant
Gemeente: Oosterhout
Plaats: Oosteind
Adres: Provincialeweg 80
Postcode: 4909AK
Inventarisatienummer: 08009
Jaar ingebruikname: 1852
Architect: Soffers, P.
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Rijksmonument 31685

Geschiedenis

Neoclassicistische kerk met toren. Uitbreiding in 1925.

Na een intekening, in 1846, onder de bewoners van Oosteind blijkt er belangstelling te zijn voor het stichten van een eigen kerk zodat men niet meer naar Oosterhout of Dongen ter kerke hoefde te gaan. Pas in 1851 komt het er van om een plaats voor de nieuwe kerk te gaan bepalen en begin 1852 wordt een bisschoppelijke commissie benoemd om de stichting van een eigen parochie te verzorgen. Door Adrianus van Gils, destijds kapelaan te Lamswaarde, werd een stuk land geschonken om een kerk met pastorie te bouwen en een kerkhof aan te leggen. Op 1 juni 1852 worden bestek en tekeningen voor een vergunning ingediend en kan, na toestemming, onder leiding van de architect P. Soffers uit Ginneken, met de bouw van de kerk en pastorie gestart worden. Op 6 december 1852 is, volgens het parochiearchief, de kerk onder dak en meteen ook ingezegend door deken en pastoor C. Oomen uit Prinsenhage, die ook gelijk de eerste mis las in de nieuwe kerk. Ondertussen was op 5 december 1852 het decreet van afscheiding van de parochie in de kerk van Oosterhout afgelezen en daarna op 8 december afgelezen in de kerk te Oosteind en daarmee was de nieuwe parochie een feit.

Monumentomschrijving Rijksdienst

R.K. Parochiekerk van de H. Joannes de Doper. Driebeukige neoclassicistische kerk, uitwendig in sobere baksteenvormen met rondboogvensters, steunberen en eenvoudige toren van drie geledingen met korte naaldspits. Gebouwd in 1852 door P. Soffers. Inwendig Toscaanse zuilen, gedrukte scheibogen, over het middenschip een gestucadoord houten tongewelf en over de zijbeuken gestucadoord houten kruisribgewelven. Het koor wordt inwendig geleed door pilasters met composiete kapitelen. Tot de inventaris behoren: twee zijaltaren, preekstoel, bidstoelen in neo-barokke vormen. Hoogaltaar en neo-renaissancetrant. Van oorsprong eenklaviers orgel, in 1860 gemaakt door de Gebr. Van der Aa. In 1954 uitgebreid en voorzien van electro-pneumatische tractuur.

Plattegrond. Bron: Kerken in het Bisdom Breda, Auteur: Ton van Nijnatten. Uitgeverij: Buijten en Schipperheijn B.V. juni 2004.
Oosterhout - Oosteind, Joannes de Doper; opn. 12-08-2010 jk

Monumentomschrijving

Verbouwd rond 1925.

  • Gevels en Materialen: Bakstenen gevels, haaks geplaatste bakstenen steunberen.
  • Vensters en Deuren: Eenvoudige rondbogen, lancetvensters, vulling met glas-in-lood. Opgeklampte vleugeldeur in portiek, sacristie (ca. 1920-25)
  • Dak en Bedekking: Zadeldak, lei in maasdekking, opengewerkte dakruiter met naaldspits. Dakkapel.
  • Bijzonderheden: Jaartalsteen in geveltoren. Vervolg vensters: met vorktraceringen in vensters.

Blindbasilicale kerk, schip 5 traveeen, eenbeukig koor met koortravee, blindedriezijdige apsis. Aangebouwde sacristie met vensters met ijzeren vorktracering. Geveltoren drie geledingen met achtkantige naaldspits.

Orgel

Het orgel is omschreven in de database van Piet Bron [1]

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Beeld voor de kerk