Handelingen

Oudehorne, Schoterlandseweg 81a - Klokkenstoel

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk:
Provincie: Friesland
Gemeente: Heerenveen
Plaats: Oudehorne
Adres: Schoterlandseweg 81a
Postcode: 8413NH
Inventarisatienummer: 16251 9467
Jaar ingebruikname: eerste vermelding 1722
Architect:
Huidige bestemming: Klokkenstoel
Monument status:

Geschiedenis

Stellingwerf tekende hier in 1722 een klokkenstoel bij de kerk. Deze kerk werd in 1788 gesloopt. De toen bestaande klokkenstoel werd in 1843 vervangen en die op zijn beurt in 1918 door de huidige betonnen klokkenstoel.

Tot in 1775 bezaten de dorpen Oude- en Nieuwehorne ieder een kerk met een eigen predikant. Oude-en Nieuwehorne waren voor de Reformatie ieder een zelfstandige parochie met één gezamelijke pastoor. De beide kerken waren omstreeks 1775 in zeer slechte staat door gebrekkig onderhoud. De toenmalige kerkvoogden besloten de beide kerken af te breken, de klokkenstoel in Oudehorne te laten staan.Sloop van de kerk in 1788.

Kerkhof, bij gesloopte kerk. Er wordt nog begraven.


Afbeeldingen