Handelingen

Oudenbosch, Sint Bernaertsstraat - Kapel Sint Barbara

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam object: Kapel Sint Barbara
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Noord-Brabant
Gemeente: Halderberge
Plaats: Oudenbosch
Adres: Sint Bernaertsstraat
Postcode:
ID nummer:
Jaar ingebruikname: 1894
Architect: G.J. van Swaay
Huidige bestemming: Kapel Begraafplaats
Monument status: Rijksmonument 525966

Monumentomschrijving Rijksdienst

De KAPEL Sint-Barbara op het kerkhof is in 1894 naar ontwerp van G.J. van Swaay opgericht op het terrein van de middeleeuwse parochiekerk in een min of meer Neo-Romaanse stijl.

Omschrijving

Kruisvormige kapel, opgetrokken uit van de afbraak der middeleeuwse parochiekerk afkomstige baksteen, gepleisterd en geschilderd. Gedekt met zadeldaken met kruispannen. Op de kruising der daken een achthoekige dakruiter met spits. De muurvlakken worden op de hoeken en bij de viering afgesloten door gegroefde pilasters, die onder de goot met elkaar verbonden worden door een uitmetseling. In de gevelvlakken bevinden zich rondboogramen, door montants in tweeën gedeeld met een ronde opening bovenin. Rondboogvormige hoofdingang in een der korte zijden. In een der topgevels van het transept en boven de ingang een rondboognisje. De banderol met de tekst 'St. Barbara' op de transeptgevel is recent overgeschilderd. De originele terracotta kamversiering op de nokken is verwijderd. De dakruiter heeft een smeedijzeren hek, frontons aan de zijden en een met zink gedekt achtzijdig spitsje. Tegen de blinde korte achtergevel met rondboognisje in top een rechtopgezette, zeventiende-eeuwse grafzerk van de vroegere drossaard van Oudenbosch, vermoedelijk uit de vroegere kerk. Inwendig een eenvoudige ruimte met vlak plafond. De muren rond 1930 deels beklampt met een lambrisering van veelkleurige baksteen in geel en rood. Eenvoudige altaartombe.

Waardering

De kapel is van algemeen belang. Het gebouw heeft cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een geestelijke ontwikkeling, namelijk de vorming van de katholieke grafcultuur; het heeft architectuurhistorische waarde vanwege het belang voor de architectuurgeschiedenis; het is onderdeel van een groter geheel, de kern van Oudenbosch, dat stedenbouwkundig van belang is en vanwege de situering welke verbonden is met de ontwikkeling van Oudenbosch; het gebouw is gaaf bewaard gebleven.

Afbeeldingen