Handelingen

Overleg

,s-Gravenhage, Noord West Buitensingel 20 - Adventkerk (1958 - 2010)

Uit Reliwiki

Dit is een naoorlogs kerkgebouw, volgens mij (JvN) gebouwd als kerk van de Zevendedags Adventisten. Mogelijk heeft hier vroeger een (Gereformeerde?) kerk uit 1928 gestaan. Nader te onderzoeken.

==Een korte geschiedenis van de Pinkstergemeente==. Wij zijn 2 april 1998 begonnen aan de Noord West Buitensingel in de kerk van de Zevende Dags Adventisten, alwaar wij een zaal huurde. Doordat onder andere de kerk van de Zevende dags Adventisten werd verkocht aan een projectontwikkelaar en gesloopt zou worden, zijn wij op 4 augustus 2002 samengegaan met de Pinkstergemeente Beth-El aan de Albardastraat in Den Haag. Doch deze samenvoeging heeft helaas maar tot 26 januari 2007 stand gehouden. Op 1 februari zijn wij verder gegaan en teruggekeerd en ook door de kerk der Zevende Dags Adventisten teruggevraagd die inmiddels de oude Katholieke kerk aan het Robijnhorst te Den Haag hadden gekocht. Hier konden wij een ruimte huren. Hier zijn wij tot december 2009 gebleven toen wij de Zorgvlietkerk aan de Prins Mauritslaan 10 in Den Haag konden huren en waar wij dus nog steeds mogen kerken.