Handelingen

Overleg

,s-Gravenhage, Van Limburg Stirumstraat - Joseph (1888 - 1971)

Uit Reliwiki

Op ReliWiki staan van diverse, intussen alweer decennia geleden gesloopte, belangrijke, kerken, zoals de onderhavige, (vrijwel) geen afbeeldingen c.q. foto's, terwijl van vele hiervan wel goede foto's, ook op Internet, beschikbaar zijn. B.v. het Gemeente-archief, met bijbehorende prima "Beeldbank", van Den Haag. Ook Amsterdam heeft een goede "Beeldbank". Misschien een idee voor de redactie van ReliWiki, hierover diverse Gemeenten eens te benaderen, met het verzoek of zij zulke foto's "in het algemeen belang" voor ReliWiki beschikbaar zouden kunnen/willen stellen, met uiteraard inachtneming van alle voorwaarden qua auteursrecht, enz. ? Hieraan zitten vermoedelijk diverse "haken en ogen", op m.n. auteursrechtelijk gebied, dit besef ik wel degelijk. Een mogelijke oplossing, die mij nu even te binnen schiet, zou zijn het "op klein formaat", maar voor geinteresseerden voldoende zichtbaar, beschikbaar stellen van zulke afbeeldingen/foto's voor ReliWiki. Zelf zou ik (JvN) in principe t.z.t. graag meewerken aan mogelijke verzoeken op dit gebied, waarvoor dit eventueel aan de orde is. Ik weet ruim genoeg objecten, waarbij dit aan de orde is !