Handelingen

Overleg

,s-Hertogenbosch, Torenstraat 18 - Kathedrale Basiliek St. Jan Evangelist

Uit Reliwiki

Vriendelijk bedankt voor het uitvoerige antwoord Job.

Van de technische zaken begin ik langzamerhand meer te begrijpen. Wat betreft jouw overwegingen bij het aanbrengen van correcties kan ik mij ook wel wat voorstelen.

Toch vind ik dat serieuze gebruikers als jij wel wat meer ruimte mogen nemen. Bedrijven die sponsorschap overwegen willen echt niet worden geassocieerd met een site die knullig overkomt. Er zou, alleen al daarom, toch een zeker streven naar professionaliteit moeten zijn. Maar helaas kom ik nu en dan toch wel wat “knulligheid” tegen. Dat is des te erger als zich dat voordoet bij “paradepaartjes” zoals de St. Jan. Je mag aannemen dat bezoekers van de site het eerst naar dergelijke objecten kijken.

Helaas kom ik zowel in teksten als in beeldmateriaal soms dingen tegen die soms storend zijn of waarbij je de vraag kunt stellen wat de toegevoegde waarde is.

Als je wat vaker ingrijpt, dan heb je mijn steun. Als ik hier wat vertrouwder ben zal ik waarschijnlijk ook af en toe ingrijpen.

Vriendelijke groet
JvN 13-01-2011: Geachte Frank, Naar vermogen kort ingegaan op je zinnige opmerkingen:

Ad I) Dit is een technische kwestie, waarvan ik geen verstand heb. Bij "'s" lukt het niet, de objecten op te zoeken. Hetzelfde geldt ook bij b.v. "'s-Gravenhage". Eveneens komt dit probleem voor bij andere termen met "'" in de objectkop, voorbeeld is het kerkgenootschap "Jehova's Getuigen". De oplossing is in zulke gevallen gevonden in het plaatsen van een ",".

Ad II) Inderdaad zijn de teksten niet altijd even samenhangend. Verschillende mensen plaatsen hun bijdragen binnen een object. Een heel enkele keer verplaats ikzelf wel eens alinea's, maar meestal kom ik niet aan de door anderen geplaatste stukken tekst, uitgezonderd correcties van échte taal- en stijlfouten (die best vaak voorkomen).

Ad III) Hiermee heb je natuurlijk volkomen gelijk. Diverse keren heb ik deze kwestie benoemd. Dit geldt met name ook voor het van een datum/jaar voorzien van afbeeldingen.

Tot zover hierover, en succes, Job van Nes


Omdat ik nieuw ben op Reliwiki ben ik nog erg huiverig om aan teksten van anderen iets te veranderen. In ben overigens ook nog niet vertrouwd met alle syntaxis-aangelegenheden. Daarom langs deze weg drie opmerkingen bij dit artikel.

I) Waarom ,s-Hertogenbosch in plaats van ’s-Hertogenbosch in de kop van dit artikel?

II) De eerste twee alinea’s staan naar mijn gevoel op een wat ongelukkige plaats. Het past niet in de chronologie van de geschiedenis. Het lijkt mij beter om met de oudere geschiedenis te beginnen en deze twee alinea’s naar achteren te plaatsen.

III) In de huidige eerste regel wordt de tijdsaanduiding “sinds kort” gebruikt. Het lijkt me beter om een meer specifieke tijdsaanduiding te gebruiken. De tekst moet over een paar jaar ook nog steekhoudend zijn.


Verder vroeg ik me af of die engel met GSM tegen lokaal tarief kan bellen :-)


Vriendelijke groet aan alle lezers, Frank


info afkomstig van dubbel object

Monumentomschrijving; CultuurHistorische Waardekaart, --Monumentenhuis Brabant 11 nov 2008 10:08 (UTC)

De kathedrale basiliek van Sint-Jan Evangelist is gelegen aan de Parade, hoek Torenstraat. Het is een vijfbeukige gotische kruisbasiliek, met dwarsschip, vieringtoren en westtoren. Het koor heeft een omgang met straalkapellen. De kerk wordt algemeen gerekend tot de Brabantse gotiek. Het is in principe een baksteenbouw, maar deze is uitwendig en inwendig bekleed met natuursteen. Deze huid van diverse soorten natuursteen is voorzien van een rijkdom aan beeldhouwwerk.

De kerk wordt als parochiekerk van ’s-Hertogenbosch voor het eerst vermeld in 1222. De toren is met zijn bakstenen bekleding een restant van de oudste kerk, en moet met de aansluitende doopkapel en Lievevrouwekapel tussen 1250 en 1350 gebouwd zijn. Vervolgens begon rond 1380 onder invloed van de devotie tot Maria als Zoete Moeder van ’s-Hertogenbosch een grootscheepse herbouw. Deze startte met het koor aan de oostzijde. De plattegrond der nieuwe kerk met haar straalkapellen werd daarbij geïnspireerd door de grote Franse kathedralen. Het koor is begonnen onder de bouwmeester Willem van Kessel. Vervolgens bouwde men verder naar het westen aan het dwarsschip met zijn portalen en het brede schip. Daarbij worden de architecten Cornelis de Wael, Alart de Hamel, Jan Heyns en Jan I, II, en II Darkennis genoemd. Na de bouw van een hoge middentoren stagneerde het werk na 1529. De toren verbrandde in 1584, waarna de middentoren veel lager werd herbouwd.

Na 1629 kwam de kerk in gereformeerde handen om in 1810 weer teruggegeven te worden aan de katholieken. Een eerste grote restauratie in neogotische stijl begon in 1859. Momenteel loopt een derde restauratie. Het rijke beeldhouwwerk van het uitwendige wordt daarbij soms voor de derde maal vervangen. Ondanks deze ingrijpende werkzaamheden is echter nog steeds oorspronkelijk middeleeuws werk aanwezig. Dit geldt voor het opgaand muurwerk, delen van het zuidportaal en voor sommige reliëfs van de kooromgang. De unieke luchtboogbeeldjes op de dubbele schoorbogen van schip en koor zijn in de negentiende eeuw vernieuwd. Veel originele stukken bleven bewaard in Museum De Bouwloods ten noorden van de kerk. Het noordportaal is in zijn huidige vorm een goed voorbeeld van negentiende-eeuwse sculptuur.

Het inwendige van de kerk is niet zeer hoog, maar maakt met zijn vijf beuken een weidse indruk. De kleurstelling van muren en gewelven is een reconstructie uit van de periode 1961-1984 van de middeleeuwse toestand, waarbij oude schilderingen op de gewelven werden blootgelegd en aangevuld. Markante stukken zijn het devotiebeeld van Maria uit ca. 1300, de laatgotische koorbanken (1430-60), de koperen doopvont uit 1492, de preekstoel uit 1560, het grote orgel uit 1618-23, de neogotische glasramen van L.C. Hezenmans en de altaren en beelden van de beeldhouwer H. van der Geld.