Handelingen

Overleg

Apeldoorn, Sebastiaanplein 1 - H.H. Fabianus en Sebastianus

Uit Reliwiki

De afkorting “H.H.” of “HH” is een taalkundig verschijnsel, dat in diverse talen voorkomt, o.a. al in het Latijn: de verdubbeling van een afkorting, wanneer deze afkorting een meervoud van “objecten, namen, voorwerpen” betreft. Zo betekent “H.H. Petrus en Paulus”: Heilige Petrus en Heilige Paulus.

Andere voorbeelden op dit gebied zijn: H.H. Martelaren van Gorcum; H.H. Engelbewaarders, H.H. Harten.

In het Italiaans komt in kerknamen op vergelijkbare wijze de afkorting “S.S.” of “SS” voor, als een kerk naar twee of meer heiligen is genoemd.

Taalkundig vergelijkbaar is, o.a. in de Nederlandse en Engelse taal, de afkorting “pp”, wanneer wordt verwezen naar meerdere pagina's in een document, b.v. “pp 3-5”.