Handelingen

Overleg

Castricum, Piet Heinlaan 67 - Bethlehemkerk

Uit Reliwiki

JvN 04-05-2020 Volgens mij was de Bethlehemkerk in Castricum a. een Hervormde noodkerk; b. een geheel ander gebouw dan Geesterhage. Hopelijk weet iemand anders meer.

. ......De Bethlehemkerk wordt in 1966 onder zijn pastoraat gesticht, waardoor de Castricumse katholieken in 3 parochies worden ingedeeld. Aan het einde van zijn pastoraat staat een grootscheepse vernieuwing van het kerkgebouw op stapel. Het gebouw moet aangepast worden aan de nieuwe ideeën van liturgieviering.

.....De 3 parochies – Pancratius onder pastor Van Dinteren, Bethlehem onder pastor Vis en Maria ten Hemelopneming onder pastor Brandsen – gaan voortaan als wijkkerken van Castricum fungeren.

Rob Gebruiker/beheerder (overleg) 5 mei 2020 09:01 (CEST)