Handelingen

Overleg

Gemert, Kerkstraat 4 - St. Jans Onthoofding

Uit Reliwiki

JvN 20-02-1011: Inderdaad zijn zulke kerknamen niet altijd te volgen, volgens mij zelfs niet door vele locale parochianen. Met name in Noord-Brabant bestaan diverse R.K. parochies/kerken met de naam "St. Jans Onthoofding", c.q. "St. Johannes Onthoofding". Het gaat hierbij altijd om St. Jan de Doper, c.q. St. Johannes de Doper, , c.q. St. Jan Baptist, door wie Jezus in de rivier de Jordaan is gedoopt. Deze Johannes de Doper is later (zie Bijbel, nu hierover geen details) onthoofd.

Deze Johannes de Doper is verder dus een geheel andere persoon dan de, ook vaak in R.K. kerknamen voorkomende, St. Johannes Evangelist, aan wie o.a. de Kathedrale Basiliek St. Jan in 's-Hertogenbosch is gewijd. Die St. Johannes Evangelist was één van de 12 discipelen, later apostelen, van Jezus. Het vierde Evangelie, naar Johannes, in het Tweede Testament van de Bijbel, wordt toegeschreven aan deze St. J(oh)an(nes) Evangelist.

De kerknaam in de kop van deze pagina staat, intussen, goed !

Hier zo,n voorbeeld wat ik niet kan volgen, is het nu Sint Jans Onthoofding, Sint Jan's Onthoofding of Sint Jan de Doper. !! Ik wilde alleen maar de St. veranderen in Sint, maar laat het nu aan experts over AvD.