Handelingen

Overleg

Heemstede, Postlaan 16 - Nederlandse Protestantenbond

Uit Reliwiki

Naar mijn bescheiden mening is dit een voorbeeld van het op de juiste wijze met een object c.q. een kerkgebouw omgaan: 2 pagina's binnen eenzelfde object, waarbinnen duidelijk is te onderscheiden wanneer de verandering, qua gebruik door kerkgenootschappen, plaatsvond. In dit geval, alsmede in andere eerdere gevallen, heb ik in de kop het 1e, oorspronkelijke, kerkgenootschap toegevoegd. Ook hierover zou m.i. enige eenduidigheid binnen ReliWiki nuttig zijn, b.v. met betrekking tot GK, GKV, NGK, vaak eenzelfde kerkgebouw dat binnen 30 jaar 2 keer qua kerkgenootschap is veranderd.