Handelingen

Overleg

Vlaardingen, Hoflaan 39 - Nederlandse Protestanten Bond

Uit Reliwiki

JvN 11-01-2013: Nooit zal ik begrijpen, waarom éénzelfde kerkgebouw 4 verschillende inventarisatienummers krijgt, zoals (in dit geval) ook de enige info/tekst; evenmin waarom betere inhoudelijke informatie, die natuurlijk wel voorhanden is, niet door anderen wordt opgevoerd.