Handelingen

Overleg

Warfhuizen, Baron van Asbeckweg 13 - Kluizenarij O.L. Vrouw van de Besloten Tuin

Uit Reliwiki

Binnen ongeveer een week wil ik (JvN) de geschiedenis van dit object nogt eens goed bekijken, en ik hoop dan tot een goede oplossing m.b.t. naamgeving, enz., van dit object te komen.

Volgens mij (JvN) is bij dit object ten onrechte een serie Algemene gegevens verwijderd, m.b.t. de oude situatie, toen dit object nog een Ned. Herv. Kerk was. Een aantal bij die oude situatie behorende behorende foto's staat nu "verkeerd" bij het R.K. object. Dit dient m.i. te worden gecorrigeerd.

De serie algemene gegevens bestond gedeeltelijk uit onjuistheden die al eerder waren gecorrigeerd ('O.L.V. van de Rozenkrans' in plaats van 'O.L.V. van de Besloten Tuin,' 'Pater' in plaats van 'broeder,') en verder uit verdubbelingen van feiten die in de gewone tekst ook al stonden vermeld. De foto's staan in een logische volgorde met de meest recente bovenaan. De verandering van de titel is buitengewoon irritant. Bij alle hervormde kerken die ooit R.K. waren gaan we ook de titel niet veranderen in 'R.K. Kerk, 1593 Ger, 18.. N.H. etc. De kerk in Warfhuizen is simpelweg Rooms-katholiek, net zoals de (ooit R.K.) kerk in Leens gewoon PKN is. Sjouker 17 nov 2009 17:53 (UTC)

Reactie,s die ik kreeg van verzamelaars dat dit toch een Hervormde kerk was, en dit moeilijk te vinden is als er RK. boven staat. Heb geprobeerd dit met twee katernen duidelijker te maken en de tekst bovenaan veranderd in Nederlands Hervormde kerk. Ook de foto's heb ik gescheiden van Hervormde kerk en RK. Kerk. avd.

Tijden veranderen

De Martinikerk in Groningen staat niet in dit register als 'Rooms-katholieke Sint-Martinuskerk, terwijl hij wel als zodanig is gebouwd. Dat zou ook raar zijn geweest. Hetzelfde geldt hier. De kerk in Warfhuizen is als Nederlands-hervormde kerk gebouwd, maar nu Rooms-katholiek. De verwarring die ontstaat naar aanleiding van het noemen van deze, ondertussen internationaal als bedevaartsoord bekende, kluiskapel lijkt mij relevanter dan een enkele verzamelaar die de moeite moet nemen om even verder te lezen om te ontdekken dat het om een herbestemde hervormde kerk gaat.Sjouker 15 sep 2010 08:21 (UTC)