Handelingen

Paesens-Moddergat, De Buorren 9 - Sint Antoniuskerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Sint Antoniuskerk
Genootschap: PKN Hervormde gemeente Paesens - Moddergat
Provincie: Friesland
Gemeente: Noardeast-Fryslân
Plaats: Paesens-Moddergat
Adres: De Buorren 9
Postcode: 9136PT
Inventarisatienummer: 09478
Jaar ingebruikname: 13 e
Architect:
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Rijksmonument 31593

Geschiedenis

Historische kerk met toren.

Deze kerk is in 1250 als katholieke kerk gebouwd. Na de reformatie in 1580 kreeg de kerk de status Nederlands Hervomd. De bouw is grotendeels door monniken verricht en opgetrokken met kloostermoppen, ook wel 'oude Friezen' genoemd. Het is zeer waarschijnlijk dat het bisdom Utrecht, waar de regio kerkelijk toebehoorde, een zo groot financieel aandeel in de bouw heeft gehad. De bouwstijl is Romaans, met tot 1972 een zadeldaktoren en (nog steeds) een vissersschip, een z.g. 'snik, belegd met bladgoud, als windvaan. De toren was tevens een baken en landmerk voor de zeevisserij. Aan de westkant van de toren is een gevelsteen te zien met erop de namen van de toen aanwezige predikant en kerkvoogden. Aan de noord- en zuidzijde zijn duidelijk de vroegere toegangspoortjes tot de kerk te zien. Vrouwen en mannen zaten toen gescheiden in de kerk. Aan de noordmuur hangen twee borden met de namen van predikanten die de gemeente hebben gediend. (Bron ANWB)

Monumentomschrijving Rijksdienst

Herv. Kerk. Romaans bakstenen kerkje met halfrond gesloten koor, dat vrijwel zonder inspringing overgaat in het schip. Westgevel vernieuwd in 1792. Zerk 1776 als een stoepsteen op het kerkhof. Klokkestoel met klok van Johan, 1507, diam. 103 cm. Mechanisch torenuurwerk B. Eijsbouts, Asten, 1920, nr. 714, later voorzien van elektrische opwinding.In 1943 heeft de bezetter de luidklok geroofd. De klok werd na de oorlog onbeschadigd naar Paessens teruggebracht.

De Antoniuskerk dateert van ongeveer 1250 (in 2000 is het 750-jarig bestaan herdacht) en was oudtijds gewijd aan de H. Antonius, de woestijnheilige die rond 300 leefde. Augustus 2002 is begonnen met de restauratie van zowel exterieur als interieur en op 4 juli 2003 is de kerk weer in gebruik genomen. Vrijdag 30 november 2007 is het Gilmann-orgel weer in gebruik genomen. De firma Bakker & Timmenga heeft het orgel gerestaureerd. (49-03/50-03/51-04/59-08)

Orgel

Het orgel is gebouwd voor de Sint Laurentiuskerk aan de Diggelaarssteeg in Alkmaar. In 1863 werd het verplaatst naar de Sint Vincentiuskerk te Volendam. Uiteindelijk is het in 1908 in Paesens gekomen, waar het door Bernard Pels werd geplaatst. In 1911 verving Pels de Kromhoorn door een Viole de Gambe. Na de Tweede Wereldoorlog raakte het instrument langzaam in verval. Het orgel was sinds 1984 niet meer bespeelbaar. In 2006/2007 is het geheel gerestaureerd door Bakker & Timmenga onder advies van Jan Jongepier. Op 30 november 2007 nam men het orgel feestelijk weer in gebruik met een bespeling door Jan Jongepier. Bij de restauratie is een nieuwe Kromhoorn geplaatst. De in 1908 door zinken exemplaren vervangen frontpijpen werden ook nieuw gemaakt in tin.

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur