Handelingen

Papendrecht, Muilwijckstraat 4 - Morgenster

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: De Morgenster
Genootschap: PKN Gereformeerde Kerk
Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: Papendrecht
Plaats: Papendrecht
Adres: Muilwijckstraat 4
Postcode: 3353VG
Inventarisatienummer:
Jaar ingebruikname: 1959
Architect: Heijer, C. den
Huidige bestemming: kerk
Monument status: geen

Geschiedenis

Interessante wederopbouwkerk. Omstreeks 1910 waren de Gereformeerden in Papendrecht aangewezen op de omringende plaatsen. In 1913 werd het eerste kerkje, dat toen aan de Veerweg stond, in gebruik genomen, waarna in 1919 de verzelfstandiging volgde. De kerkelijke gemeente kreeg onder meer te maken met oorlog, interne strijd en de watersnoodramp.

De gemeente groeide snel en er ontstond behoefte aan meer ruimte. Begin 1959 werd de eerste paal geslagen voor het kerkgebouw aan de Muilwijckstraat, dat aan het einde van datzelfde jaar nog in gebruik kon worden genomen. Het is een kerk vol symboliek geworden. De kerkzaal heeft acht zijden, waarbij het getal acht het begin van een nieuwe toekomst aangeeft. De oorsprong daarvoor is te vinden in het verhaal van de zondvloed, dat Noach en de zijnen, acht personen, een nieuwe wereld mochten opbouwen. Ook de doopvont draagt die symboliek. De kerk is zodanig neergezet, dat het morgenlicht aan de oostkant binnenvalt en de avondzon aan de westkant neerdaalt .

De muren van vier zijden worden onderbroken door twaalf kolommen, het getal dat in de joods-christelijke traditie een symbolische waarde heeft. Het plafond van de kerkzaal is blauw, het uitspansel voorstellend. De zuidwand bevat een kruis van gekleurd glas-in-beton met daarin een gestileerde levensboom verwerkt. Ook de daarin verwerkte kleuren hebben een symbolische betekenis. Begin 1989 werd het voltooide 22 stemmen tellende Verschuerenorgel in gebruik genomen, dat in onvoltooide staat al in 1963 werd ingewijd. In het voorjaar van 1980 werd het vernieuwde en uitgebreide complex van kerk en bijgebouwen geopend waarbij het kerkgebouw de naam ‘De Morgenster’ kreeg.

  • Misschien heeft dit kerkgebouw de naam "De Morgenster" gekregen in navolging van de gelijknamige kerk aan het Slingeplein in Rotterdam Zuid. Architectonisch lijken beide kerkgebouwen wel een beetje op elkaar.

Orgel

In 1963 bouwde Verschueren een orgel voor de Gereformeerde kerk van Papendrecht. Adviseur bij de bouw was Dirk Jansz. Zwart. Het orgel werd op 11 oktober 1963 in gebruik genomen. In eerste instantie had het slechts één klavier en een vrij pedaal. Het was de bedoeling om later een rugpositief toe te voegen. Pas in 1987 kreeg Verschueren de opdracht voor het bouwen van dit rugwerk. Het bestaande werk werd opnieuw geïntoneerd. Ook schoven enkele registers van het manuaal naar het nieuwe rugpositief, terwijl hiervoor nieuwe registers in de plaats kwamen. Op 21 januari 1989 is het orgel weer in gebruik genomen met een bespeling door Arie de Bruijn. In 2009 is het orgel door Van den Heuvel schoongemaakt en gereviseerd. Het orgel is ook gedeeltelijk opnieuw geïntoneerd.

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur