Handelingen

Poeldijk, Gantel - Bartholomeüs (17e - 1850)

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Bartholomeüs
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: Westland
Plaats: Poeldijk
Adres: Gantel
Postcode:
Inventarisatienummer: 19788
Jaar ingebruikname: 17e
Architect:
Huidige bestemming: gesloopt
Monument status: Geen

Geschiedenis

Sinds 5 augustus 1252 is de apostel H. Bartholomeus de patroonheilige van kerk en dorp. De toenmalige devotiekapel aan de Heeren Wegh werd toen verheven tot dorpskerk voor de veenarbeiders, de dijkwerkers, de landarbeiders op de cijnshoeven en de uithoven. De kapel aan de Heeren Wegh was oorspronkelijk toegewijd aan de ‘Ten Hemelopneming van de H. Maagd Maria’, waaraan de apostel H. Bartholomeus werd toegevoegd. Tijdens de Beeldenstormen tussen 1566 en 1572 is deze kapel vrijwel volledig verwoest en dreigde het katholieke geloof uit Poeldijk en het Westland te verdwijnen. Dat dit geloof tijdens de Reformatie behouden bleef is te danken aan de inzet van vele rondzwervende priesters, die vanuit Delft en Den Haag het geloof bleven verkondigen. Sinds 1647 werd deze taak aan Pastoor Verburch toebedeeld, die tot 1 januari 1708 als pastoor voor het hele Westland actief bleef. Pastoor Verburch werkte met vele schuilkerken, maar de belangrijkste was de schuilkerk aan de Gantellaan. Zijn niet aflatende ijver voor de godsdienstige waarden, zijn strijd tegen de armoede, zijn roep om solidariteit en zijn dialoog met andersdenkenden, hebben het katholieke geloof in dit gewest stevige wortels gegeven. Dit was niet in de laatste plaats te danken aan zijn inzet voor de verbetering van de leefomstandigheden van de Westlander door de introductie van nieuwe tuinbouwgewassen en -technieken. Zijn inzet om de druif te cultiveren bezorgde hem de bijnaam “Druivenpastoor”.

Schuilkerk, tot 1850. Gesloopt en vervangen.

Afbeeldingen