Handelingen

Poortugaal, Kerkstraat 90 - Dorpskerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Dorpskerk
Genootschap: PKN Hervormde gemeente Poortugaal
Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: Albrandswaard
Plaats: Poortugaal
Adres: Kerkstraat 90
Postcode: 3171GG
Inventarisatienummer: 02904
Jaar ingebruikname: 15e
Architect:
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Rijksmonument 32180

Geschiedenis

Historische dorpskerk met toren. Verving een oudere kerk uit de 13e eeuw. De toren, sedert 1798 eigendom van de burgerlijke gemeente, is onder leiding van Jac. van Gils uit Rotterdam in 1915 gerestaureerd, en in de jaren 1953-1955 onder leiding van P.J.W.C. Bolt uit Den Haag gerestaureerd.

Monumentomschrijving Rijksdienst

Nederlands Hervormde Kerk. Laat-gotisch bouwwerk, onderbouw toren (14e eeuw), verhoogd XV B; koor midden XV; dwarsschip en kapellen tegen de toren XV B; schip vervanging van een ouder, XVIa. Gerestaureerd ca. 1920-1934. Rechthoekig koor, driebeukig schip, waarvan de zijbeuken op iedere travee puntgevels met steekkapjes hebben. Eenvoudige bakstenen zuilen, tongewelven met trekbalken. Inventaris: ten dele laat-gotisch koorhek, preekstoel 1774, herenbanken en tekstborden (XVII), vele grafzerken. In het zuiderdwarsschip fresco, voorstellend het Laatste Oordeel, ca. 1500. Orgel met Hoofdwerk, Bovenwerk en vrij Pedaal, in 1860 door W.H. Kam (Dordrecht) gemaakt voor de Armenkerk (Bethlehemskerk)] te 's-Gravenhage. In 1977 aangekocht, door Fama & Raadgever gerestaureerd en geplaatst in Poortugaal. In de kerk opgesteld een klok van een anonieme gieter, 1525, diam. 116,5 cm.

In de media

  • Uit: Algemeen Dagblad editie Rotterdam 8 maart 2011.

Gezocht: tehuis voor predikantenbord.

POORTUGAAL - Wie heeft er nog plaats voor een bijzonder predikantenbord van zes bij zes meter?

Zo luidt de dringende vraag van de Hervormde Gemeente van Poortugaal. Haar antieke bord met de namen van Poortugaalse predikanten uit vroeger tijden moet binnenkort weg uit een opslagloods aan de Hoogvlietse Kerkweg, omdat deze wordt gesloopt. "Maar we hebben geen andere plek voor het bord," zegt Wim de Bree van het college van kerkrentmeesters. Het dreigt dus dakloos te worden. Het is een heel bijzonder stuk, benadrukt de kerkrentmeester. Het is niet regelmatig bijgewerkt met namen van nieuwe predikanten, zoals in de meeste kerken het geval is, maar het is één keer gemaakt en met de namen beschreven. "Hoe oud het stuk is, weet de kerk niet precies, maar wel dat het in de 18de Eeuw moest zijn vervaardigd . Bij een kerkrestauratie in 1929 is het predikantenbord uit het godshuis aan de Groene Kruisweg verdwenen, omdat er na de renovatie geen plek meer voor was. Sindsdien is het her en der opgeslagen geweest, met verval en houtrot tot gevolg. "Opknappen is duur, en dat geld hebben we ook al niet, helaas" vertelt de Bree. Voor opslag is het Museum Rotterdam geraadpleegd maar dat heeft er geen plek voor. "We hopen dat iemand zich meldt die zich over ons predikantenbord wil onfermen", zegt de Bree. Ook geld is welkom om het bord te laten opknappen. "Dit bord is te mooi om verloren te laten gaan".

Stukje bij de foto van het krantenknipsel

Het 6 meter hoge en even brede predikantenbord van de Hervormde Gemeente in Poortugaal dreigt dakloos te worden.

  • Uit: Reformatorisch Dagblad d.d. 03-03-2011
Eeuwenoud kerkbord in vochtige loods

POORTUGAAL - Met zorg werden de vergulde letters aangebracht op het kolosale predikantenbord. Nu staat het paneel - ooit hing het bord in de Hervormde Kerk van Poortugaal- afgedankt in een vochtige loods. Op zoek naar een nieuwe eigenaar.

In menig kerkgebouw prijkt het aan de wand: een bord met daarop de namen van alle voorgangers die de gemeente hebben gediend. Zo ook in Poortugaal. Lange tijd was een groot uitgevallen predikantenbord- zo'n 6 bij 6 meter- één van de pronkstukken in het monumentale godshuis. Vergankelijke namen in vergulde letters. Het zijn er tientallen. Bekende en onbekende dienaren van het blijvende Goddelijke Woord. Één van hen is ds. Elia Zar Swalmius. Hij begon zijn dienstwerk in Poortugaal in 1605. Zijn naam bleef bekend in kunstminnend Nederland. Meesterschilder Rembrandt legde de stemmige voorganger in 1637 vast op het doek. In 1929 moest het predikantenbord na een restauratie echter wijken. Na veel omzwervingen belandde het letterlijk tussen de rommel. Een oude legerloods aan de Hoogvlietse Kerkweg in Poortugaal functioneert als opslagdepot van de plaatselijke rommelmarktvereniging. Het predikantenbord kreeg er een plekje te midden van afgedankte prullairia tafels en stoelen. Esther Slegh, de antikraakbewoner van het voormalige defensiecomplex, schrok toen ze het bord zag staan. "de loods staat op de nominatie om gesloopt te worden. Het zou verschrikkelijk jammer zijn als dan ook dit stukje religieus erfgoed verloren zou gaan." De betrokken bewoonster ging ijverig op zoek naar een nieuwe eigenaar. Verschillende musea toonden interesse. "Het Historisch Museum uit Rotterdam was binnen een uur na mijn telefoontje op het erf. Ze vonden het een prachtig bord. Maar het is de groot voor hun opslagruimte"." De voorzitter van de Poortugaalse kerkenraad, J.W.Ponstein, zegt desgevraagd "bijzonder ongelukkig" te zijn met de actie van Slegh. "Ik weet helemaal niets vanaf van haar plannen." Hoewel de borden niet meer in de kerk hangen, blijven ze eigendom van de kerkenraad, benadrukt hij. Onzorgvuldig gedrag kan de kerkenraad niet worden verweten, vervolgt Ponstein. "De borden zijn verouderd, beschadigd en zitten vol houtworm. Volgens Monumentenzorg zijn de borden, die dateren uit ongeveer 1880, van weinig waarde." De kerkenraad is zelf ook naarstig op zoek naar een 'rustplaats' voor de panelen. "We hebben vernomen dat er ergens in den lande een opslagplaats is voor kerkinterieurs. We hopen dat ons oude predikantenbord daar een plek kan krijgen."

Stukje bij de foto van het krantenknipsel

POORTUGAAL - Met zorg werden de vergulde letters aangebracht op het kolosale predikantenbord. Nu staan de panelen uit Hervormde Kerk van Poortugaal afgedankt in een vochtige legerloods.

Externe link

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur