Handelingen

Purmerland, Purmerland 45 - Hervormde Kerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Ned. Herv. Kerk
Genootschap: PKN Ned. Hervormd
Provincie: Noord-Holland
Gemeente: Landsmeer
Plaats: Purmerland
Adres: Purmerland 45
Postcode: 1451MC
Inventarisatienummer: 06030
Jaar ingebruikname: 1897
Architect: na te gaan
Huidige bestemming: woning
Monument status: geen


Geschiedenis

Gebouwd ter vervanging van een oude, grotere kerk, die in 1894 wegens ernstige verzakkingen is gesloopt. Eenvoudige zaalkerk met toren. De sierlijke torenbekroning is in 1941 vervangen, c.q. versoberd. Op het grote kerkhof achter deze kerk bevindt zich (in de n.o. hoek) het graf van de bekende kunstenaar Anton Heyboer.

Buiten gebruik als kerk in 2007, toen de locale kerkelijke gemeente samenging met de Protestantse Kerk (PKN) in "Het Kruispunt" te Landsmeer. Vanaf zomer 2011 stond deze kerk officieel "Te koop" . Het interieur was toen nog intact. Op een tentoonstelling, 21-23 sept. 2012, in de Protestantse Kerk "Het Kruispunt" te Landsmeer stond een maquette opgesteld van de toren, met eerdere bekroning, van deze kerk.

Op de zuidgevel van het pand vlak ten noorden van deze kerk bevindt zich een leuke beschildering uit 1996, waarop deze eerdere torenbekroning ook is te zien (zie afbeelding hieronder).

De voormalige kerk is nu een woning.

Toren gerestaureerd voorjaar 2016.

In de media

Uit "Noordhollands Dagblad" , 3 maart 2013

PURMERLAND - Het kerkje van Purmerland krijgt een woonbestemming, als het aan het college van b en w van Landsmeer ligt.

Er is een particuliere gegadigde voor het kerkje, die er een woning van wil maken. Daarvoor moet het bestemmingsplan worden aangepast. Het college van B en W heeft besloten een omgevingsvergunning te verlenen voor bewoning van de kerk, mits er geen zienswijzen (bezwaren) worden ingediend en mits er geen andere weigeringsgronden zijn.

Afbeeldingen

Exterieur

Hieronder enkele foto's van een maquette van de kerk in Purmerland, met eerdere torenbekroning, die was opgesteld op een tentoonstelling 21-23 sept. 2012 in de Protestantse Kerk "Het Kruispunt" te Landsmeer; georganiseerd door de Oudheidkundige Vereniging Landsmeer

Interieur