Handelingen

Raalte, De Heemen - R.K. Schuilkerk (1751 - 1824)

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Schuilkerk
Genootschap: Rooms Katholieke kerk
Provincie: Overijssel
Gemeente: Raalte
Plaats: Raalte
Adres: De Heemen
Postcode:
Jaar ingebruikname: 1751
Architect:
Huidige bestemming: door brand verwoest
Monument status: geen

Geschiedenis

Toen de Plaskerk in Raalte overging naar de gereformeerden, moest pastoor Verheijden vertrekken. Hij ging naar een boerderij in de buurtschap Lurkeershoek (Lurkershoek), waar een boerderij stond onder de baan van 'Paaps Jan'. De katholieken mochten tegen betaling op boerderijen e.d. een eigen onderkomen hebben, als het maar niet vanaf de openbare weg zichtbaar was, de periode van schuilkerken was aangebroken. In 1751 gaf de Ridderschap en Steden van Overijssel toestemming tot het bouwen van een schuilkerk nabij Raalte op de Heemen op 20 minuten gaans van het dorp. De Raaltenaren waren van mening dat dit te ver van het dorp was. Maar de toenmalige aartspriester van Salland, Nicolaas te Pas, vond van niet. Op 1 december 1824 brak er brand uit in de turfschuur achter de kerk.

De brand werd maar net op tijd bedwongen. Een week later, op 8 december 1824, brak er opnieuw brand uit en nu brandde alles tot de grond toe af. De brand was waarschijnlijk ontstaan in de schoorsteen en omdat de kerk rietgedekt was kon het vuur razendsnel om zich heen grijpen. Daarna werd gekerkt in een schuur van logement de Zwaan.

  • 2019 - Een werkgroep heeft op initiatief van enkele betrokken omwonenden, het voornemen een gedachteniskappelletje te realiseren op het niet meer als zodanig in gebruik zijnde kerkhof Op De Heemen aan de Assendorperweg te Marienheem. Het kappelletje zal te zijner tijd voor iedereen toegankelijk zijn en gaan dienen als rust- en gedachtenisplek

In de media

Uit: Weekblad voor Salland d.d.15 mei 2012

RAALTE - Het gerenoveerde Heemenkerkhof in Raalte wordt zaterdag 2 juni 2012 opnieuw ingewijd door Pastoor Verweij. Het Heemenkerkhof is gelegen aan de Assendorperweg in Raalte. Vanaf het begin van de 19e eeuw tot ca. 1895 vonden katholieke inwoners van Raalte “op den Heemen” hun laatste rustplaats. Momenteel is het eigendom van de parochie Heilig Kruis; daarvoor was het in het bezit van de parochies van de H. Kruisverheffing in Raalte en O.L.V. Tenhemelopneming in Mariënheem. De herstelwerkzaamheden zijn uitgevoerd in het kader van het project ‘Historische begraafplaatsen in een cultuurtoeristisch perspectief’. Dit unieke project is een initiatief van Stichting RIBO, de Terebinth en het Landschap Overijssel en kent meerdere doelstellingen. Met dit project worden verschillende historische begraafplaatsen (of delen ervan) in Overijssel hersteld en worden deze in een nieuwe context bij een breder publiek onder de aandacht gebracht. Historische begraafplaatsen zijn zowel cultuurtoeristisch en educatief van grote waarde, maar deze betekenis is voor velen vaak onbekend. Deze aspecten worden in dit project op een innovatieve wijze belicht. Naast toeristische routes worden lesbrieven voor scholen opgesteld. Alle informatie over het Heemenkerkhof wordt op de site www.rustplaatsen.nl opgenomen. Verschillende bedrijven hebben meegewerkt aan de herstelwerkzaamheden van het Heemenkerkhof. Enkele enthousiaste vrijwilligers uit Mariënheem hebben flink de handen uit de mouwen gestoken en een aanzienlijk deel van de klus geklaard. De kosten van de herstelwerkzaamheden bedragen circa 11.000 euro.

Externe links

Afbeeldingen