Handelingen

Raamsdonksveer, Smitseind - O.L. Vrouw Hemelvaart (schuurkerk) (1843 - 1864)

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam object:
Genootschap:
Provincie: Noord-Brabant
Gemeente: Geertruidenberg
Plaats: Raamsdonksveer
Adres: Smidseind
Postcode:
Inventarisatienummer:
Jaar ingebruikname:
Architect:
Huidige bestemming: gesloopt
Monument status: geenGeschiedenis

De parochie van Raamsdonksveer is door de benoeming op 19 september 1843 van de heer Petrus Arnoldus de Bont, pastoor van Woudrichem, een zelfstandige parochie geworden. De parochie werd toegewijd aan de ‘Heilige Maagd Maria, vereerd in hare Heilige Hemelvaart’. Dit tot vreugde van de parochianen in ‘t Veer die al 20 jaar diverse pogingen hadden ondernomen om tot een zelfstandige parochie te komen. Tot 3 december 1843 bezochten de katholieken van ‘t Veer de kerk te Raamsdonk of Geertruidenberg. Eind 1843 bedroeg het aantal zielen van de nieuwe parochie ± 1.400.

Aan de nieuwe pastoor werd door de minister van Eredienst een rijkstoelage van f 400,00 per jaar toegekend. Tegelijk werd door de minister de oprichting van een nieuwe parochiekerk goedgekeurd. Een aanvraag voor subsidie voor de bouw er van werd echter geweigerd. Nu stond men voor de vraag of en waar de nieuwe kerk gebouwd zou worden. Het kerkbestuur durfde het vanwege de slechte financiële toestand van de parochie niet aan een nieuwe kerk te bouwen en daarom zag men uit naar een andere oplossing.

Gelukkig bleek Theodora Maria Sprangers, weduwe van Simon van Son, bereid haar huis met schuur aan het kerkbestuur af te staan voor een bedrag van fl. 3.000,--. Het woonhuis kon als pastorie worden ingericht en de schuur tot kerk omgebouwd.

In verband met het feit, dat het aangekochte pand in de zogenaamde verboden zône van de vesting Geertruidenberg was gelegen, binnen de kring waar geen stenen gebouwen mochten worden opgericht, werd het verzoek om de houten wanden van de schuur door stenen muren te mogen vervangen afgewezen. De wanden moesten gemaakt worden van brandbare stof. Het kerkbestuur moest zich bij 3 notariële akten verbinden het op te richten kerkgebouw op eerste verzoek van de overheid op eigen kosten en zonder schadevergoeding te vernietigen. Na de officiële toestemming werd zeer spoedig met de bouw begonnen.

De begroting voor de inrichting van de schuurkerk beliep een bedrag van fl. 6.770,--, terwijl het achterhuis door de nieuwe pastoor voor eigen rekening tot pastorie werd verbouwd. De kerk werd op 3 december 1843 door de deken van het district Geertruidenberg, de heer W. A. Coppens, ingezegend.

Deze kerk en pastorie hebben gestaan op het Smidseind, waar nu het achterste gedeelte van Party-Centrum ‘De Witte Leeuw’ is gevestigd. De schuurkerk-periode was slechts van korte duur, want in 1864 kon men al naar de Mis in de nieuw gebouwde kerk die onder de leiding van de tweede pastoor, H. C. Wijten, tot stand was gekomen.

Als de opvolger van deze schuurkerk werd aan de Grote Kerkstraat in 1864 een nieuwe kerk in gebruik genomen.

Bronnen

  • Gedenkboekje tgv 150 jaar parochie Onze Lieve Vrouw Hemelvaart te Raamsdonksveer 1843-1993 (delen tekst en afbeelding)

Afbeeldingen