Handelingen

Reahus, Slypsterwei 3 - Martinus

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Martinus
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Friesland
Gemeente: Súdwest Fryslân
Plaats: Reahus (Roodhuis)
Adres: Slypsterwei 3
Postcode: 8736JD
Sonneveld-index: 09502
Jaar ingebruikname: 1892
Architect: Alfred Tepe (1840 - 1920)
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Geen

Geschiedenis

Sobere neogotische dorpskerk met toren. Karakteristiek werk in het omvangrijke oeuvre van Alfred Tepe (1840-1920).De Sint Martinuskerk is in 1892 gebouwd. De kerk heeft 12 pilaren, die de 12 apostelen symboliseren, 'de zuilen van de kerk '. De 14 geschilderde kruiswegstaties zijn uit 1852 (O. de Boer). In de gebrandschilderde ramen zijn afbeeldingen te zien van Christus' Geboorte, Het laatste Avondmaal en de Acht Zaligheden.

  • 2022 - Tonnen zijn er gestoken inde restauratie van de Sint Martinuskerk in het Friese Roodhuis. Het herstelwerk in 2013/2014 moest verzakking voorkomen en scheuren verhelpen, maar door de hele kerk zijn de kieren weer terug. Geldt voor een nieuwe reddingsoperatie is er (nog) niet.

Omschrijving

Driebeukige neogotische, zgn. pseudobasiliek met westtoren. Veelhoekig gesloten zijkapellen naast het koor. Gepleisterd interieur, overdekt door kruisribgewelven. Het geheel is geïnspireerd op de laatgotiek in Westfalen. De opbouw van de toren is verwant aan de eveneens door Tepe ontworpen toren te Beltrum, die een paar jaar later werd gebouwd.

Interieur

Op het priesterkoor staat het hoofdaltaar met van links naar rechts:

  • 1. Bruiloft in Kanaän;( Johannes 2 6-10). Jezus en de Emmaüsgangers; ( Lukas,24 29-32) In midden Expositietroon;( Overhuiving op het tabernakel voor de uitstelling van de monstrans met het Allerheiligste Vindt de uitstelling niet plaats, dan staat een kruisbeeld in de expositietroon. Ook repositorium genoemd.)
  • 4. Jezus zegent de Samaritaanse vrouw;( Johannes 4 6-26.) 5(geheel rechts) Het laatste avondmaal.z( Lukas 14 14-23)

Wanneer de luiken van het hoofdretabel gesloten zijn dan zien we de volgende voorstellingen. Links Mozes slaat water uit de rots (Excodus 17:6) Rechts Mana regen in de woestijn van Sin ( Excodus 16 1:4)

Preekstoel

Op de preekstoel staan vier heiligen: 1. Bonifatius houdt zijn zwaard vast (bij Dokkum vermoord); 2. Willibrordus heeft in zijn rechterhand een kerk ( als beschermheilige voor de Nederlandse kerkprovincie); 3. Augustinus, bisschop en kerkleraar, heeft een boek en een bisschopsstaf in zijn handen; 4. Martinus van Tours houdt een gans in zijn hand (Martinus wilde geen bisschop worden en heeft zich toen verstopt in een stal. De ganzen hebben hem toen verraden zodat hij alsnog bisschop moest worden) In het schip bevinden zich moderne glas-in-loodramen (datering ca. 1960?) die de Acht Zaligsprekingen (Bergrede) voorstellen.

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur