Handelingen

Reeuwijk, 't Kerkestuk 1 - De Ark

Uit Reliwiki

(Doorverwezen vanaf Reeuwijk, Het Kerkestuk 1 - De Ark)


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: De Ark
Genootschap: Protestantse Gemeente De Ark
Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: Bodegraven-Reeuwijk
Plaats: Reeuwijk
Adres: 't Kerkestuk 1
Postcode: 2811BC
Jaar ingebruikname: 1972
Architect: Plas, L.F.M. v.d.
Huidige bestemming: kerk
Monument status: geen
Sonneveld-index: 20320, 02926


Geschiedenis

Moderne kerk zonder toren in Reeuwijk-Brug.

Gebouwd in oecumenische samenwerking tussen de Gereformeerde Kerk en de Rooms Katholieke Kerk (parochie Heilige Verlosser), die ieder de helft van de bouw- en onderhoudskosten voor hun rekening namen. In 2004 kondigde de R.K. parochie aan, dat men zich uit deze samenwerking wilde terugtrekken, in het kader van de fusie tussen parochies in deze omgeving. Begin 2016 is de R.K. "helft" van De Ark aan de inmiddels gevormde PKN gemeente verkocht. Door dit alles had De Ark achterstallig onderhoud opgelopen. In 2016 heeft de Protestantse Gemeente Reeuwijk een onderhouds- en vernieuwingsplan opgesteld.

In 2016, toen De Ark in volledig eigendom kwam van Protestantse Gemeente De Ark is begonnen met de renovatie van het gebouw. Deze is afgerond in 2021, met de ingebruikname van het liturgisch meubilair. De renovatie, waaraan meer dan 5000 uur door vrijwilligers is gewerkt, heeft een kostenbesparing opgeleverd van meer dan 200.000 euro. Alleen de technische installaties (vervanging 97 kozijnen en plaatsing HR glas, verwarming en elektro) zijn door plaatselijke bedrijven uitgevoerd.

  • Los van deze Protestantse gemeente bestaat in Reeuwijk een Hervormde gemeente met Gereformeerde Bondssignatuur, die de Dorpskerk en de Ichthuskerk in gebruik heeft.

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur