Handelingen

Renesse, Lange Reke 7 - Jacobuskerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Jacobuskerk
Genootschap: Protestantse Gemeente Schouwen aan Zee
Provincie: Zeeland
Gemeente: Schouwen-Duiveland
Plaats: Renesse
Adres: Lange Reke 7
Postcode: 4325AA
Inventarisatienummer: 06703
Jaar ingebruikname: 1506
Architect:
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Rijksmonument 38831 (Kerk)
38830 (Toren)

Geschiedenis

Historische dorpskerk. Toren 15e eeuw. Verbouwing kerk in 1976 met koor.

Monumentomschrijving Rijksdienst

Kerk

Hervormde KERK. Bakstenen gebouw, schip d.d. 1506 van zes traveeën met zandstenen hoekblokken in de beren. Houten tongewelf, waarboven nog het oude gewelf met zichtbare spanten en geprofileerde ribben behouden is. Op het dak van het schip stenen vorsten; van het verdwenen koor is de koorboog zichtbaar. Tegen de oostmuur aan een consistorie. ingestoken. Inwendig: preekstoel plm 1700 met latere vernieuwing. Herenbank XVIIIc. Orgel met Hoofdwerk, Bovenwerk en Pedaal, in 1882 gemaakt door de firma Oberlinger (Duitsland). Sinds 1977 hangen in de kerk vijf rouwborden, twee wapenborden en 23 losse wapentjes, alle uit de tweede helft van de 18de eeuw. Dit voor Zeeland zeldzame ensemble vertegenwoordigt cultuurhistorische waarde op basis van de ouderdom en de betekenis voor de kerkelijke geschiedenis.

Toren

Toren Hervormde kerk. Bakstenen westtoren met in de westmuur een steentje met stichtingsjaar (1506) en groot boograam. Gedichte nisjes boven de torendeur. Figuren van verglaasde steen. Achtkante traptoren aan de noordzijde. Klokkenstoel met klok van Pieter van Dormen, 1458, diam. 102 cm.

In de media

Uit Reformatorisch Dagblad, 19 september 2006.

In het kader van het 500-jarige jubileum van de Jacobuskerk te Renesse zijn de inwoners van het dorp op zaterdag 23 september uitgenodigd voor een eetfeest op het terrein van de kerk. Het festijn is vooral mogelijk doordat de Stichting Horeca Renesse samen met de Ondernemersvereniging Renesse als sponsors optreden.

De Jacobuskerk is een gotische kerk, gebouwd in de zestiende eeuw. Het is niet de eerste kerk op deze plaats in Renesse. Er moet al eerder een, waarschijnlijk romaanse kapel hebben gestaan, want in de ”Tegenwoordige staat der Verenigde Nederlanden” (1753) wordt vermeld, dat in 1207 een zekere Jan van Renesse voor het hoofdaltaar van de kerk van Renesse werd begraven. Het hoofdaltaar was gewijd aan Jacobus Maior, de heilige van Santiago de Compostella.

De toren van de kerk is eigendom van de gemeente Schouwen-Duiveland en is waarschijnlijk voor 1458 gebouwd, los van de romaanse kapel. In de toren hangt namelijk een luidklok van Pieter van Dormen uit 1458. De huidige kerk is in de zestiende eeuw tegen de toren aangebouwd.

De kerk heeft een eenbeukig schip met een houten tongewelf. Achter het orgel is nog te zien dat het de bedoeling was een groot bijpassend koor aan te bouwen, maar dat is nooit gebeurd, omdat na de Reformatie een altaar niet meer nodig was. Het kleinere koor werd afgesloten van de kerk door een houten schot en voortaan als school gebruikt. Na de opening van een nieuwe school in 1970 elders in het dorp werd de restauratie van kerk en koor ter hand genomen. Bij die restauratie is een deel van een wijwaterbakje terug gevonden, dat naast de oude uitgang aan de noordzijde is ingemetseld.

Boven de preekstoel bevindt zich het orgel, dat in 1882 door de firma Oberlinger in Windesheim werd gebouwd voor de Deutsche Evangelische Gemeinde in Rotterdam. In 1938 werd het overgenomen door de hervormde gemeente van Renesse.

Links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur