Handelingen

Renkum, Kerkstraat - Hervormde Kerk (1863 - 1944)

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Oude Kerk
Genootschap: Nederlands Hervormde Kerk
Provincie: Gelderland
Gemeente: Renkum
Plaats: Renkum
Adres: Kerkstraat 9
Postcode: 6871BE
Sonneveld-index: 12144
Jaar ingebruikname: 1863
Architect: na te gaan
Huidige bestemming: door oorlogshandelingen verwoest
Monument status: geen


Geschiedenis

Dit was een neoclassicistische kerk met toren. Door oorlogshandelingen verwoest in 1944. In 1950 vervangen door nieuwbouw.

In de media

  • Uit Stemmen voor Waarheid en Vrede, 1864.

RENKUM, 3 April. Heden was het voor de Gemeente een blijde feestdag. Behoefde zij een grooter en beter bedehuis, in die behoefte is voorzien; zij heeft een zeer ruim smaakvol kerkgebouw bekomen. Heden werd het aan God en Zijne dienst eerbiedig opgedragen, onder voorgang van onzen Leeraar, Ds. H. Gann Dun, naar aanleiding van Genesis XXVIII : 17m.: “Dit is niet dan een huis Gods," ons wijzende op de vaardige hoogschatting en duur verpligte beantwoording aan de verhevene en veel bedoelende bestemming van het heiligdom. De plegtigheid werd door een talrijk samengevloeide menigte, ook van elders opgekomen, met veel belangstelling bijgewoond.

  • Uit Het Nieuws van den Dag, 2 April 1891.

Te Renkum is Maandag het nieuw geplaatste orgel in de kerk der Herv. gemeente door den predikant Cladder tot zijne bestemming gewijd. Het instrument werd by deze gelegenheid bespeeld door den Heer Tierie, muziek-onderwijzer en organist te Wageningen. Het orgel is gemaakt en geleverd door den Heer G. van Druten, orgelfabrikant te Hemmen.

Afbeeldingen